Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

RhodriSom vanligt bestod MR-dagarna av ett fullspäckat program och Nordens eget ursprungsfolk samerna hade en given plats som talare och deltagare. Mycket tangerade områden som jag själv fördjupat mig i- t.ex. miljöfrågor och rätten till deltagande. Bl.a. deltog jag i ett litet seminarium med professor Jonas Ebbesson om Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor vilket var intressant p.g.a. jag funderat över huruvida samerna kan använda sig av just den konventionen för att hävda sig i frågor som rör deras omgivande miljö. Former för samråd behandlades utförligt i flera olika former under de två dagarna- konkreta exempel från fungerande och icke-fungerande deltagandeprocesser belystes med konkreta exempel och t.o.m. ett rollspel där Sia medverkade. Arbetet med Finnmarkseiendommen och processen som ledde fram till uppfyllandet av samernas markrättigheter i Norge presenterades ur olika synvinklar, likaså den i Sverige pågående Laponiaprocessen om samernas roll i skyddet av världsarvet Laponia. Romerna höll i några seminarier om vardagen för en av Sveriges mest utsatta nationella minoriteter vilket ledde till intressanta efterdiskussioner i samband med min tidigare, och kommande, forskning. Rätten till vatten, som är speciellt intressant för mig i och med min medverkan i den svenska klustergruppen för vatten och rättigheter, fick plats under flera programpunkter. En speciell höjdpunkt var att prominenta personligheter som ordföranden i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk, Victoria Tauli-Corpuz, och FN:s tidigare specialrapportör för ursprungsfolks rättigheter, Rodolfo Stavenhagen.

Petra Granholm, forskare & projektadministratör
FacebookTwitterLinkedin