Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut vill dela med sig av forskning och erfarenheter för att öka kunskapen om fredliga lösningar och om olika metoder som hjälper människor att använda kunskaperna i sin vardag. Fredsinstitutet vill också påverka samhällsutvecklingen i fredlig riktning genom att vidga samtalet om vad som skapar fred i våra samhällen, lokalt, regionalt och internationellt. Då Ålands fredsinstitut är en politiskt och religiöst obunden stiftelse tar institutet inte partipolitiska ställningstaganden, utan dessa grundas på saklig kunskap och balanserad analys.

Genom rapportserien ”Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute” kan fredsinstitutet lyfta fram yngre forskare och kvalitativ forskning inom institutets intresseområden. Dessa rapporter skrivs av personalen, gästforskare, praktikanter eller externa forskare. Rapporterna kan laddas ner gratis elektroniskt och beställas i pappersform.

År 2012 lanserades en ny, elektronisk, serie: Arbetspapper från Ålands fredsinstitut. Dessa rapporter är oftast kortare och rör ämnen i vilka det saknas god dokumentation eller vetenskaplig granskning eller ämnen som vi endast delvis har möjlighet att belysa. Arbetspappren kan också innehålla dokumentation och teoretisering utifrån fredsinstitutets praktiska verksamhet. Arbetspappren kan också vara ett forum för argument och arbeten från yngre författare. 

I förekommande fall publiceras forskningsresultat och metodmaterial i tryckta publikationer. Inom vissa forskningsprojekt som fredsinstitutet medverkar i publiceras resultaten även genom andra institutioner och/eller externa tryckerier och rapportserier.

Genom debattartiklar och bloggar kan fredsinstitutet informera och påverka samhällsdebatten i frågor som ligger inom fredsinstitutets kärnområden.

publikationer-collage

 En större bild kan du se här.

 

FacebookTwitterLinkedin