Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut ordnar inom sina olika projekt eller på förfrågan kurser, föreläsningar och workshops för såväl lokala som internationella målgrupper. Kurserna ges inom våra ämnesområden:

Ålandsexemplet
Självstyrelse
Minoriteter
Demilitarisering och säkerhetspolitik
Fredsarbete och konflikthantering
Demokrati och jämlikhet
Mänskliga rättigheter 
Metoder för bemäktande
Genus och jämställdhet

Är du/din organisation intresserad av utbildning inom något av dessa områden? Kontakta Susann Simolin (susann(a)peace.ax) som har ansvaret för vår utbildningsverksamhet.

 

Internetbaserad högskolekurs om självstyrelse och Ålandsexemplet

2014-12-16 11:18:00

Course ALEX head

Sedan 2015 erbjuder Ålands fredsinstitut i samarbete med Öppna högskolan på Åland en internetbaserad högskolekurs om territoriella självstyrelser med Åland som exempel och fallstudie.

Kursen ges på nytt hösten 2020 (19.10.2020 – 08.01.2021) Information om kursen finner ni i pdf på engelska, här.

Ansökan senast: 25.09.2020

Kursen är tvärvetenskaplig och diskuterar självstyrelse i ett brett perspektiv, i relation till bland annat självbestämmande, flernivåstyre och minoritetsrättigheter. Den berör Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering samt de kulturella och språkliga garantierna för språk och kultur. Betydelsen av territoriell autonomi som ett möjligt verktyg för konfliktlösning, tex. som en möjlig lösning på etnopolitiska konflikter, diskuteras också.

Kursen bygger på internationell forskning i de aktuella ämnena. Ålands fredsinstitut har bidragit till kunskapsutvecklingen bl.a. genom boken The Åland Example and its Components - Relevance for International Conflict Resolution (2011) och specialnummer i International Journal for Minority and Group Rights (vol. 20, 2013). Kursen innehåller även intervjuer med tidigare lagtingsledamot Gunnar Jansson, tidigare riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, landshövding Peter Lindbäck, tidigare lagtingsdirektör Lars Ingmar Johansson och tidigare kansliminister Wille Valve.

"Kursen var otroligt intressant och gav mig många nya infallsvinklar. Särskilt spännande var det att läsa dokument från 1917-1921 när Ålandsfrågan löstes, samt att få en överblick över de internationella överenskommelser som påverkar Åland idag", säger Ida Jansson, som deltog i kursen under pilotomgången vårterminen 2015.

Kursen är på engelska och kan sökas av intresserade från hela världen. Den är främst riktad till studerande, men vem som helst som uppfyller grundkraven kan söka. Det finns tjugo platser på kursen.

Kursen handleds och undervisas av docent Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör från Ålands fredsinstitut och forskningsledare inom projektet "Demilitarisering i en värld av ökad militarisering".

- Det finns ett stort internationellt intresse för mångfaldsfrågor, för Ålandsexemplet och för hur territoriell självstyrelse kan användas vid konfliktlösning. Vi får förfrågningar från till exempel Kashmir, Thailand och Indonesien. Det finns också en nyfikenhet här i Norden om hur självstyrelsearrangemang fungerar. Alla intresserade kan inte komma hit, och vi har inte heller kapacitet att ta emot alla. Den här kursen är ett sätt att ge fler möjlighet att få ta del av kunskapen, säger Sia Spiliopoulou Åkermark.

 

ALEX course flyer 2017 logos

Utbildning för tjej- och killgruppsledare

2014-08-07 10:55:55

TjejochkillgrupperVILL DU GÖRA EN INSATS FÖR UNGDOMAR? 

Bli tjej- eller killgruppsledare!

Informationstillfälle tisdagen 26 augusti kl 17.00 i Folkhälsans allaktivitetshus. Anmälan senast den 22 augusti till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Utbildning för tjej- och killgruppsledare den 13-14 september 2014. Anmälan senast 7 september till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..   

Läs mer ...

Välkommen på workshopledarutbildning i Fair Sex

2014-08-06 17:40:32


Fairsex närärdetförsent hemsidaDen 27-28 augusti 2014 hålls workshopledarutbildning inom projektet Fair Sex. Vi vänder oss främst till dig som är intresserad av att hålla workshopar för elever under hösten 2014, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats. Utbildare är projektmedarbetare Liselott Lindén och projektledare Cecilia Brenner. 

Utbildningen hålls i Ålands fredsinstituts lokaler på Hamngatan 4, kl. 16:00 – 20:30 båda dagarna.

Projektet Fair Sex är utvecklat och genomförs av Ålands fredsinstitut. Målet är att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga genom att uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet. Projektet finansieras av Ålands landskapsregering. 

Läs mer ...

Utbildning för tjej- och killgruppsledare 7-8 september

2013-08-22 09:35:49

Ålands fredsinstitut ordnar i samarbete med Folkhälsan på Åland en utbildning för nya tjej- och killgruppsledare.

Utbildningen kommer att hållas den 7-8 september mellan kl. 9 och 16 i Folkhälsans allaktivitetshus. Utbildningen är kostnadsfri och åldersgränsen är 18 år. Utbildningen riktar sig till personer som är intresserade av att leda en tjej- eller killgrupp under minst en termin med start hösten 2013. Ersättning till gruppledarna erbjuds. Sista anmälningsdag är den 30 augusti.

Läs mer på www.folkhalsan.ax
Anmälan och eventuella frågor riktas till Malin Söderberg på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Välkommen på workshopledarutbildning i Fair Sex!

2013-06-03 11:07:31

Den 18-19 juni 2013bjuder projektet Fair Sex in till workshopledarutbildning. Vi vänder oss främst till dig som är intresserad av att hålla workshopar för elever under hösten 2013, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats. Utbildare är tidigare projektledare Ulrika Navier och projektassistent Liselott Lindén.

Läs mer ...

Studiebesök från Afrika till Åland

2013-05-28 10:25:17

Den 27.5.2013 höll Ålands fredsinstitut ett seminarium om Ålandsexemplet för ett tjugotal representanter från olika regionala organisationer i Afrika (tex Afrikanska unionen AU, och Östafrikanska gemenskapen EAC). Deltagarna var på Åland på studiebesök för att lära sig mer om det så kallade Ålandsexemplet. Fredsinstitutets direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare Sarah Stephan och informationsansvariga Susann Simolin berättade bland annat om erfarenheter och lärdomar man kan dra från Ålandsexemplet både inom internationellt och lokalt fredsarbete.

Besöket var en del av kursen PASA - Peace and Security in Africa, som organiseras av institutionen för fred och konfliktlösning vid Uppsala universitet tillsammans med African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) samt det svenska konsultföretaget Indevelop. Kursen finansieras av Sida. Samma kurs, med andra deltagare, besökte Åland även förra året.
Med på resan var freds- och konfliktforskaren professor Peter Wallensteen, som höll flera föreläsningar för kursdeltagarna. 

Mer information om kursen: http://www.pcr.uu.se/education/pasa/

Åländsk lokalmedia inbjöds att träffa deltagarna och artiklar publicerades i Ålandstidningen och Nya Åland 28.5.2013.Ålands radio gjorde ett inslag som finns på deras hemsida, http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=50608.

PASA2013_webb

Workshop om demokrati i september 2013

2013-05-01 12:04:40

26-27 september 2013 anordnar Ålands fredsinstitut tillsammans med ”The Civic Constellation Project” ett internationellt seminarium med titeln ”Ideas and Realities of Democracy”. Fram till den 5 maj kan papper föreslås till denna workshop som äger rum på Åland. 

Mer information finns i en pdf som kan laddas ner här.

Röda Korset anordnar en grundkurs för ungdomsdelegater

2011-03-03 13:05:05

rodakorsetRöda Korset anordnar en grundkurs för ungdomsdelegater i Heinola 22-27 maj. Kursen kommer att ge en helhetsbild av Röda Korsets verksamhet samt färdigheter för att arbeta som ungdomsdelegat i lika utvecklingsuppdrag inom internationell föreningsverksamhet. Deltagandet är avgiftsfritt, kursen sker på engelska.
Mer information och ansökningsblankett hittar du här.

Besök från södra Kaukasus

2010-05-28 07:44:55

Ålands fredsinstitut fick besök från södra Kaukasus i början av juni. Tjugotvå företrädare från det civila samhället i Azerbajdzan och Armenien besökte Åland den 1-4 juni för att fördjupa sig i självstyrelse- och demilitariseringsfrågor. Besöket ordnades i ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och the Armenian Committee of Helsinki Citizens' Assembly och the Azerbaijan Committee of Helsinki Citizens' Assembly with its Karabakh Committee and Nagorno Karabakh Committee of Helsinki Initiative-92 och genomfördes med stöd från Finlands utrikesministerium. Några av deltagarna gjorde intervjuer med ålänningar på gatan för att vidga sina intryck under besöket.

Läs mer ...

Erfarenheter från ungdomsmötet Living Bridges

2009-11-30 10:19:30

LivingSommaren 2009 samlades 25 unga kvinnor frÅn Armenien, Azerbajdzjan, Finland och Sverige pÅ Åland för att diskutera konfliktlösning, genusfrågor och interkulturell kommunikation. Mötet anordnades inom ramen för EU:s Youth in Action-program.
Sarah Stephan, som var projektledare för evenemanget har nu summerat erfarenheterna från projektet. Texten (på engelska) kan laddas ner här.

 

Kärlek börjar inte med bråk

2008-12-09 08:35:13

krlekÅlands fredsinstitut deltar i samarbete med Folkhälsan på Åland i ett projekt "Kärlek börjar inte med bråk" som syftar till att lyfta upp sexuella trakasserier till diskussion i skolorna och stärka de ungas respekt för sin egen och andras kroppsliga integritet. Föreläsningskonceptet är utvecklat av Malin Gustavsson. Under 2008-2009 erbjuds alla klasser i årskurs 7 att delta i två lektioner med utbildade föreläsare från Folkhälsan på Åland och Ålands fredsinstitut och diskutera vad sexuella trakasserier och könsmobbning betyder, hur de tar sig i uttryck samt vilka konsekvenser sexualiserade skällsord och handlingar kan leda till. Eleverna får reflektera över skolnära situationer och på det sättet öka sin medvetenhet om frågorna samt utveckla sin beredskap att hantera liknande fall. Föreläsningarna bekostas av medel från skolbyrån vid Ålands landskapsregering inom ramen för projektet Skolfreden på Åland. Hittills har Justina Donielaite från Ålands fredsinstitut och Petra Berg från Folkhälsan på Åland besökt Strandnäs och Kyrkby högstadieskolor. I februari 2009 är de bokade till grundskolorna på Föglö, Kumlinge och Brändö. Läs mer om projektet på folkhälsans hemsida.

Media and Democratic Participation, februari 2008, Åland

2008-02-15 08:59:35

journalisterFeb08_72Utbildningen Media and Democratic Participation för unga journalister från Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Storbritannien, Sverige och Åland genomfördes i februari 2008. Kursen fokusera-de på minoritetsfrågor, yttrandefrihet, lokal media och demokratiskt deltagande. Utbildningen delfi-nansierades av EU:s ungdomsprogram. I programmet medverkade bl.a. Gunnar Jansson (Europarådet), Sia Sipilopoulou Åkermark (Ålands fredsinstitut), Hufvudstadsbladets och Volts chefredaktör Barbro Teir, gästforskare Rhodri Williams (Ålands fredsinstitut), projektledare Salla Nazarenko (IWPR) och människorättsjuristen Robert Hårdh (generalsekreterare, Svenska Helsingforskommit-tén) samt åländska journalister, politiker och tjänstemän.

Ålands fredsinstitut utbildar journalister i Kaukasus

2007-12-10 23:00:00

Under perioden 2007-2009 medverkade Ålands fredsinstitut i International War and Peace Reporters projekt Cross Caucasus Journalism Network med utbildning i minoritetsfrågor. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark medverkade bland annat vid utbildningssessioner 24-26.5.2008 i Yerevan, Armenien och den 3-6 december 2007 i Abkhasien (Georgien) där hon medverkade i en utbildning och diskussioner om yttrandefriheten och dess gränser samt om krigspropaganda.

Utbildningen genomfördes i samarbete med Institute for War and Peace Reporting (IWPR), som Ålands fredsinstitut samarbetar med i ett treårigt journalistutbildningsprojekt i Kaukasien. Fredsinstitutet står för de utbildningsinsatser som fokuserar på minoritetsfrågor och folkrätt. I projektet deltar 50 journalister och 24 tidningar. Insatserna finansieras i första hand av EU.

I utbildningen i Abkhasien 2007 deltog journalister från Abkhasien, Dagestan, Armenien och Azerbajzdjan. Georgiska journalister tilläts inte av de abkhasiska myndigheterna komma till Abkhasien för utbildningen. Abkhasien är ett omtvistat område mellan Kaukasus-bergen och Svarta havet. Dess status har varit under förhandling allt efter kriget på 1990-talet och det finns ett stort intresse för erfarenheterna och lärdomarna av den åländska självstyrelsen.

gränsen
Gränsen melan Abkhasien
och Georgien.
FacebookTwitterLinkedin