Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

logo_eldia_red_copy2012 uppmärksammades den Europeiska språkdagen (26 september) med den vetenskapliga konferensen Changing Linguistic Landscapes – Law, Languages and Multilingualism in Context som hölls på Åland den 27 september. Evenemanget ingick i forskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) där Ålands fredsinstitut samarbetar för forskare och universitet runt om i Europa och med finansiering från EUs 7e ramprogram för forskning. 

Ålands fredsinstituts forskare Sarah Stephan har summerat konferensen på engelska, klicka här.

Konferensdeltagaren Jörgen Lundqvist har skrivit en artikel om konferensen som publicerats i tidningen Åland som insändare. Den kan laddas ner som pdf här.

Information om talarna och programmet hittar du som pdf här.

Forskarnas abstracts på engelska i pdf kan laddas ner här.

Alla presentationer från konferensen finns nu för nedladdning. Klicka på läs mer får att hitta länkarna och annan information om konferensen.

Panelpresentationer för nedladdning:

Prof. Michel Doucet (University of Moncton):
The Canadian and European experiences with entrenched language rights

Isabelle Bambust (University of Ghent)
The understandable language in Belgian civil proceedings – the wrong way

Marianne Meiorg (Foundation of Estonian Human Rights Centre) 
Recent developments in language policy and legislation in Estonia problems with multilingualism

Dr Sia Spiliopoulou Åkermark (The Åland Islands Peace Institute) 
The Role of Law in Language Matters

Elżbieta Kuzborska (The Branch of the University of Bialystok in Vilnius)  
Linguistic rights of persons belonging to national minorities in Lithuania in the light of constitutional concept of state language 

Ksenia Egorova (Pskov State University) 
Foreign-Culture-Oriented English in the Texts of Travel Guides

Karl Pajusalu & Kadri Koreinik (University of Tartu)  
Folk concepts of multilingualism and minority:A focus on Setos and Võros

Petteri Laihonen (University of Jyväskylä) 
Individual Linguistic Landscape in South-West Slovakia

Sarah Stephan (The Åland Islands Peace Institute) 
Legal frameworks for minority and migrant languages in Germany –two perspectives on multilingualism 

Konstantin Zamyatin (University of Helsinki) 
Russia’s Minority Language Education & the European Language Charter: the Finno-Ugric Republics

Verena Wisthaler (European Academy of Bozen/Bolzano), Heidi Öst (The Åland Islands Peace Institute)  
The integration of immigrants in the educational system of national minorities: Exploratory case studies of South Tyrol (I) and the Åland Islands

Riho Grünthal, Ulriikka Puura, Heini Karjalainen (University of Helsinki)  
Minority language between eroding communities and public policies: Karelian in the Republic of Karelia

Dr Fernand de Varennes
Using Law to Support Language Diversity and Multilingualism

Dr. Reetta Toivanen, Erik Castren Institute for International Law and Human Rights, University of Helsinki, ELDIA sociology Expert
Minorities and majorities in Europe

Det europeiska språklandskapet genomgår idag djupa förändringar. Språklagstiftning, samhällsservice, utbildningssystem och andra samhällssektorer utvecklas genom nya positioner för språken i Europa och världen, genom bekräftelsen av minoriteters ställning, genom befolkningens mobilitet och genom migration.

Forskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) studerar och jämför 14 olika finnougriska språkgrupper i åtta europeiska länder. Syftet är att samla kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk i Europa och globalt. Projektet pågår under perioden mars 2010 - juni 2013 och Ålands fredsinstituts roll är att utveckla den juridiska och institutionella forskningsdelen. Projektet leds av Universitetet i Mainz och professor Anneli Sarhimaa. Forskningsprojektets informationsansvariga är professor Johanna Laakso, Wiens universitet. De första preliminära resultaten i projektet har börjat publiceras inom rapportserien Working Papers in European Language Diversity, elektroniskt på projektets hemsidahttp://www.eldia-project.org/

Den 27.9.2012 arrangerade ELDIA-projektet den vetenskapliga konferensen Changing Linguistic Landscapes – Law, Languages and Multilingualism in Context på Åland.

Som huvudtalare deltog:

Dr Fernand de Varennes, som 2004 belönades med det prestigefyllda Linguapax-priset för sin forskning och gärning om språkens ställning internationellt; forskningsrådgivare vid det internationella språkobservatoriet vid  Université de Moncton, Canada; chefredaktör för Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law; gästprofessor vid Juridiska fakulteten i Hong Kong, Kina; Huvudarrangör för den 13e konferensen av den internationella akademin för språklagstiftning som hålls i Chiang Mai, Thailand, i december 2012. Hans omfattande författarskap rör huvudsakligen frågor om minoriteters språkliga rättigheter.

Dr Reetta Toivanen, är docent vid enheten för social and kulturantropologi, Helsingfors universitet; akademiforskare vid Erik Castrén Institutet för internationell rätt, Helsingfors universitet; tidigare seniorforskare vid Centre of Excellence in Global Governance Research, Helsingfors; forskningsledare för mediastudierna inom forskningsprojektet ELDIA. Hon har tidigare varit forskare även vid Humboldt universitetet i Berlin och har en omfattande publikationslista i frågor om mänskliga rättigheter, minoriteter, urfolk och deltagande.

Dr Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, direktör för Ålands fredsinstitut, expert i Rådgivande kommittén för nationella minoriteter inom Europarådet (2010-2014); leder de juridiska studierna inom forskningsprojektet ELDIA.

 

FP7-gen-RGB_72   European_Commission_block

FacebookTwitterLinkedin