Nyhetsbrev 22.2.2005. Fredsinstitutet deltar i FNs kvinnokommissions möte.

22.02.2005 Fredsnyheter Nyhetsbrev nr 4/2005 Barbro Sundback och Mia Hanström åker som representanter för Ålands fredsinstitut till den 49:e session av FN:s kvinnokommission som arrangeras i New York den 28 februari – 11 mars. Ålands fredsinstitut har sedan 2004 en konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Vårt deltagande i sessionen är alltså […]