Demilitariseringens gränser preciseras

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har blivit klar med sitt förslag till precisering av gränserna för det demilitariserade Åland och omvandling av dem till ett modernt karttekniskt system. Bakom arbetet ligger de oklarheter och tolkningsfrågor som hänför sig till koordinaterna och gränserna för Ålands demilitariserade och neutraliserade zon. Läs mer i justitieministeriets pressmeddelande eller […]