Fredsinstitutets nya styrelse träffades, och antog ett nytt forskningsprogram.

styrelsenL

Ålands fredsinstituts nya styrelse hade sitt första möte den 30 mars. I styrelsen sitter Barbro Sundback, talman i Ålands lagting, Leena Lindqvist, pol.mag, företagare, Ulla Backlund, projektchef, Flyktninghjelpen/Norwegian Refugee Council, Kjell-Åke Nordquist, Associate Professor, docent, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, Nils-Gustaf Eriksson, psykiater, kris- och konflikthanterare, Susanne Jungerstam-Mulders, forskningsledare, Institutionen för forskning och […]