Är Ålands demilitarisering gamal skåpmat eller levande folkrätt?

Den frågan besvarar Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i en artikel i boken "Vitbok för utveckling av Ålands självbestämmanderätt, som Ålands framtid gav ut i april 2007. Sias artikel kan laddas ner här. Läs mer om boken på Ålands framtids hemsida.