Pär Stenbäck: Fyra faktorer som kan leda till fred i Israel-Palestina

Stenback

Ålands fredsinstituts styrelsemedlem Pär Stenbäck riktar tillsammans med fyra andra nordiska före detta utrikesministrar skarp kritik mot sina länders regeringar för flathet i Israel-Palestina-frågan: Allt våld och alla problem till trots finns det fyra faktorer som kan leda till fred: Arabförbundets fredsinitiativ, Mecka-avtalet mellan de palestinska rörelserna, Syriens nya öppenhet för villkorslösa förhandlingar samt den […]