Varför granskas Åland av Europadomstolen för mänskliga rättigheter?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fann i juli 2007 att Åland och Finland har brustit i sin tillämpning av den europeiska människorättskonventionen p.g.a. Södra Ålands hälsonämnds långvariga ovilja att vidta de åtgärder som var nödvändiga för att skydda privat egendom i Lumparland. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopulou Åkermark beskriver i en debattartikel i Nya Åland […]