Forskning om säkerhet, autonomier och minoriteter

Ålands fredsinstituts nya forskningsprogram fokuserar på sakområdena säkerhet, autonomi och minoriteter. Ålands fredsinstituts inriktning på säkerhet rör både frågor om militär säkerhet och mänsklig och social säkerhet. Ålands demilitarisering och neutralisering är fortfarande i behov av analys och bevakning i ljuset av nya säkerhetspolitiska situationer och i ljuset av det europeiska och multilaterala säkerhetssamarbetet. Territoriella […]