Rapport från konferens om minoritetsskydd

Fredsinstitutets direktör Sia Spliopoulou Åkermark deltog den 9 till 10 oktober i Europeiska rådets konferens som hölls med anledning av att det är 10 år sedan ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter trädde i kraft.Spiliopoulou Åkermark presenterade sin rapport The impact of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in selected countries of […]

Välbesökt Stegviskurs

Gislason

Den 8 och 9 oktober arrangerade Ålands fredsinstitut  i samarbete med Folkhälsan och Rädda barnen kurser i StegVis-metoden. I kursen för förskole- och grundskolelärare deltog 50 personer, i den för högstadielärare ett tiotal. Kursen är en del av Skolfredsprojektet och den finansieras av Ålands Landskapsregering, skolbyrån, och Svenska folkskolans vänner. Lärare för kursen var leg. […]