Ny manual om internflyktingar

Rhodri

Förra veckan lanserades en närmare 300 sidor lång manual om internflyktingar skriven av Rhodri C. Williams, gästforskare vid Ålands fredsinstitut, vid en konferens som hölls i Oslo med anledning av tioårsdagen av FN:s vägledande principer gällande internflyktingar. Manualen är riktad till nationella myndigheter och ger råd om hur man bäst  anpassar lagstiftning och politik för […]