Artikel om romer som individer – inte som grupp

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har skrivit en debattartikel med rubriken Romerna på Åland och i Europa, som nyligen publicerades i de åländska lokaltidningarna. I artikeln vill hon bidra med ett bredare och längre perspektiv till de diskussioner som i dag förs om romska immigranter. Spiliopoulou poängterar bland annat vikten av att se romer som […]