Minoriteter i fokus på Hanaholmen

Gustav Minoritetskonferens Middag 2

Ålands fredsinstituts tidigare högskolepraktikant Gustav Blomberg deltog den21 november i en minoritetskonferens på Hanaholmen ­ kulturcentrum förSverige och Finland, i Helsingfors. Bland annat diskuterades finskans roll iSverige, återupplivandet av den estlandssvenska kulturen och kopplingenmellan språk och identitet.Ålands riksdagsledamot höll Elisabeth Nauclér ett anförande omÅlandsexemplet och den åländska kulturautonomin.Gustav har skrivit en rapport om sina intryck […]