Herman och Birgitta Lindqvist besökte fredsinstitutet

HermanochBirgitta

HermanochBirgittaDen svenske författaren Herman Lindqvist är invigningstalare vid öppnandet av utställningen Utpost, mellanland, brygga som invigs torsdagen den 28 maj 2009 på Ålands konstmuseum. Utställningen är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut, Ålands museum och Ålands konstmuseum.
På onsdagen besökte Herman Lindqvist och hans fru Birgitta, också hon författare, Ålands fredsinstitut, där de diskuterade med personalen och träffade representanter för lokalpressen.

Seminarium om europeisk säkerhetspolitik

Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik utvecklas i rask takt och är en central del också av Finlands säkerhet. Hur möter den finländska  säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen framtidens utmaningar? Vilka blir Sveriges prioriteringar inom ordförandeskapet. Vad betyder detta för Åland?Måndagen den 1 juni klockan 13:00- 15:30 anordnar Europainformationen i samarbete med Ålands fredsinstitut ett seminarium […]