Samarbetsdiskussioner med Petrosavodzk

Petrozavodsk

Den 1-3 juni deltog projektledaren Justina Donielaite och jämställdhetskonsulenten Mia Hanström vid Ålands fredsinstitut i ett nätverksmöte för projektpartners i Petrozavodsk, Karelens huvudstad. För ett år sedan etablerades kontakt med Karelska centret för genusstudier och Petrozavodsk kommun, som är intresserade att ta del av de erfarenheter som Ålands fredsinstitut har utvecklat inom ramen för närområdessamarbete […]