Guidad tur på utställningen Utpost, mellanland, brygga på engelska under ö-spelen

Under ö-spelen finns möjlighet att gå en guidad tur på engelska på konstutställningen Utpost, mellanland, brygga, där inbjudna konstnärer fritt fått tolka det åländska samhällets och identitetens utveckling under 200 år. Den guidade turen leds av Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, direktör för Ålands fredsinstitut och en av initiativtagarna till utställningen och äger rum […]