Aud Lise Norheim: ’How can a small country make a difference for peace?’, 2009

audlisewebb

Tisdag den 18 augusti 2009 anordnade Ålands fredsinstitut föreläsningen ’How can a small country make a difference for peace?’ med Norges ambassadör i Beirut, Libanon, Aud Lise Norheim. Norheim talade bland annat om betydelsen av kontinuerlig dialog som förutsättning för fredsskapande och delade med sig av erfarenheter från sin långa karriär runt om i världen, […]