Fredsinstitutets direktör talade i Genève

Finlands ständiga representation i Genève och Centret för säkerhetspolitik i Genève (GCSP) arrangerade den 19 juni 2012 ett internationellt symposium om utmaningar och möjligheter för fredsmedling nittio år efter att Nationernas förbund löste Ålandsfrågan. Huvudtalare var Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja. Ålands lantråd Camilla Gunell var en av öppningstalarna och Ålands fredsinstituts direktör, docent Sia Spiliopoulou […]