Bilder från internationellt metodsymposium

cimo_pysty_cmyk

Den 21-25 maj ordnade Ålands fredsinstitut ett internationellt metodsymposium på temat ”Ungdomsarbete med genusperspektiv” för sina samarbetspartners från Litauen, Lettland, Ryssland, Vitryssland och Azerbajdzjan som i samarbete med fredsinstitutet har anammat den s.k. tjej- och killgruppsmetoden. Metoden syftar till att stärka ungdomars egenmakt, skapa förutsättningar för ökad jämställdhet samt förebygga våld.

{besps}Metodsymposium|width=460|height=307|||ctrls=1{/besps}