Debatt om militärromantik

Fredagen den 31.8.2012 publicerade de åländska lokaltidningarna Nya Åland och Ålandstidningen en debattartikel om vår schizofrena relation till det militära, skriven av fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark. I artikeln diskuterade Spiliopoulou Åkermark hur man i det åländska samhället ömsom problematiserar och ömsom romantiserar kring det militära. Debattartikeln har även publicerats i den åländska fredsbloggen, läs […]

Vår schizofrena relation till det militära

Sia_nu

Augusti 2012 Sia Spiliopoulou Åkermark är docent i folkrätt, fredsinstitutets direktör och ansvarig för forskningsverksamheten. Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna. På senare tid har de åländska tidningarna haft artiklar som tangerar frågan om det militära och krig. Flera artiklar har handlat […]