Skolfredsutlysning 2012

Skolfred_2012_2

Skolfred_2012_2Den 13 september 2012 utlystes Skolfredsåret 2012-2013 i Ålands Idrottscenter i Godby. Till evenemanget hade alla åländska skolors årskurs fyra, fem och nio bjudits in. Ungefär 600 personer deltog. Med utlysandet vill man bland annat betona att Skolfred inte kan byggas upp på en dag, utan är en del av skolarbetet under hela läsåret.

Programmet bestod bland annat av sång och musik av Ödkarby skola och Ålands musikinstitut, Dunderdansarna uppträdde och Godby högstadieskola gav ett smakprov från den nyskrivna musikalen ”Hitta Hem”. Festtalet hölls av utbildningsministern Johan Ehn. Eleverna fick också posta fredshälsningar och lyssna på musik framförd av Ålands musikinstituts elever.

I år fanns även möjlighet att följa skolfredsutlysningen direkt på internet. Inspelningarna är uppdelade i flera delar och ligger på bambuser.com.