Internationell medling – statsdiplomati och/eller gräsrotsrörelser?

Sussi

Susann Simolin är ansvarig för fredsinstitutets informations- och publikationsverksamhet. Susann har en fil.kand i journalistik och en pol. mag. i statsvetenskap (inriktning på internationella relationer och fredsforskning) från Åbo Akademi  Mariehamn, september 2012 Är medling bara en omskrivning för traditionell diplomati eller är det en ny, effektiv och dynamisk rörelse som initierats av små aktörer […]