Fredsinstitutets direktör höll anförande om autonomi på folkrättskonferens

Valencia2web

Varför visar folkrätten så lite intresse för frågor beträffande institutionella lösningar och framgångar såväl som misslyckanden rörande territoriella autonomier? Denna fråga ställdes av Ålands fredsinstituts direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, i ett anförande vid Europeiska folkrättsföreningens konferens i Valencia, 13-15 september 2012. På konferensen deltog folkrättsjurister från hela Europa och ett fåtal deltagare från utvecklingsländer […]