Fredsinstitutet till FN:s 57:e kvinnokommission i New York

barbro_170

barbro_170

Barbro Sundback

jenny nyheter 1

Jenny Jonstoij

Inom ramen för Ålands fredsinstituts konsultativa status inom ECOSOC kommer fredsinstitutets ordförande Barbro Sundback och Jenny Jonstoij, som arbetat som projektledare och metodutvecklare med genusperspektiv för Ålands fredsinstitut, att delta i FN:s 57:e kvinnokommissions första sammanträdesvecka i New York, med start den 4 mars. Ålands fredsinstitut har anmält önskemål om att framföra ett statement om vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv bland ungdomar. Fredsinstitutet betonar särskilt att killar och män behöver involveras i sådant arbete. Se fredsinstitutets uttalande som sänts till kommissionen i pdf här.