EU-medlemsskapets betydelse för Åland

Åland och Finland har varit en del av den Europeiska unionen i 25 år. Ålands fredsinstitut utreder nu EU-medlemskapets betydelse för Åland i ett projekt i samarbete med ÅSUB. Sex delfrågor och aspekter ingår i utredningen som pågår under 2020 – 2021. Hur har EU-medlemskapet påverkat Ålands möjligheter till självbestämmande och demokratiskt deltagande? Självstyrda regioners deltagande […]