Demokratibygge i Irak, uttalande.

Till Finlands regering Demokratibygge i Irak Ålands fredsinstitut hyser oro för utvecklingen i Irak, i synnerhet respekten för internationell rätt. Nu finns möjligheten att bygga ett demokratiskt och fredligt Irak. I denna process ingår många konflikthanterings- och försoningsinitiativ samt humanitära insatser. Allt detta måste ha folkets legitimitet och följa internationell lagstiftning, d.v.s. folkrätten. Det styrande […]