FN:s arbetsgrupp om ett tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella

18.9.2007. Den 16-27 juli 2007 representerade Heidi Öst Ålands fredsinstitut vid FN:s arbetsgrupp om ett tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Tilläggsprotokollet är tänkt att innehålla en klagomekanism för enskilda eller grupper vars rättigheter enligt konventionen kränkts. Heidi Öst konstaterar att medborgarorganisationerna betonade vikten av att gå in för ett omfattande […]