Etuvartio Välimaa Silta

publikationer 003

Ahvenanmaa on kuin etuvartio, välimaa ja samalla silta länsimaisen ja itämaisen, ruotsalaisen ja suomalaisen sekä ihmisten ja heidän monikerroksisten identiteettiensä välillä. Ahvenanmaan sijanti keskellä Itämerta tuo samanaikaisesti sekä voiman että haavoittuvuuden aseman. Teoksessa tämän päivän taitelijat ja kirjottajat tulkitsevat ahvenanmaalaisen identiteetin ja yhteiskunnan kehitystä vuoden 1809 sodasta lähtien etuvartion, välimaan ja sillan käsitteiden kautta.

The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution

ALEX_Cover_72

The publication presents the conclusions from a research project that was conducted during 2010 and 2011. The original research project followed two strands; continuity and change as characteristics of the Åland Regime on the one hand, and the Åland Example as a tool in international conflict resolution on the other. Sia Spilopoulou Åkermark, Sarah Stephan […]

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland

självstyrelser

Norden har erfarenheter av fredlig samlevnad i 200 år som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter, inklusive erfarenheter av territoriell självstyrelse. I en värld som ter sig alltmer oroande ses Färöarnas, Grönlands och Ålands självstyrelser som värdefulla att studera ur ett konfliktlösande perspektiv. […]

Constitutions, Autonomies and the EU

I rapporten belyses två självstyrande regioner med lagstiftande makt och välutvecklade institutioner, Åland i Finland och Baskien i Spanien. EU har direkt och indirekt påverkan såväl på maktfödelningen mellan staterna och de självstyrande regionerna som också på de lagstiftande församlingarnas och regeringarnas roller.