The Åland Islands, Finland and European Security

Eusss

Publikationen finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Teija Tiilikainen, a researcher at Helsinki University, describes the changes that have taken place in Europe´s security structures since the end of teh Cold war. the roles of the EU and NATO as the pillars of the new system and their key plans for teh future. Dr […]

Åland, Finland och europeisk säkerhet

Publikationer 002

Teija Tiilikainen, forskare vid Helsingfors universitet, beskriver den förändring som skett i Europas säkerhetsstrukturer efter det kalla kriget och fram till idag.EU:s och NATO:s roller som det nya systemets grundvalar samt de viktigaste framtidsplanerna presenteras. Teija Tiilikainen analyserar Finlands och Ålands position i det nya säkerhetssystemet. Hur långt är Finland villigt att gå i sitt […]

Ahvenanmaa, Suomi ja eurooppalainen turvallisuus

Helsingin yliopiston tutkija Teija Tiilikainen kuvaa kylmän sodan jälkeisenä aikana tapahtunutta muutosta Euroopan turvallisuusrakenteissa. Teos käsittelee EU:n ja NATO:n rooleja uuden järjestelmän peruspilareina sekä tärkeimpiä tulevaisuudensuunitelmia. Teija Tiilikainen analysoi Suomen ja Ahvenanmaan asemaa uudessa turvallisuusjärjestelmässä. Kuinka pitkälle Suomi on valmis mememään EU-jäsenyytensä puitteissa? Jos EU:n sisälle syntyy eurooppalainen puolustus, onko Suomi silloin valmis luopumaan liittoutumattomuudestaan? […]