Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Holmén, Abrahamsson och Jerofejeva kommentatorer vid Kastelholmssamtalens rundabordsdiskussion
fredag, 17 mars 2017

Kastelholmssamtal logoKastelholmssamtalens rundabordsdiskussion inleds av kommentatorer som ger sin syn på samtalens tema:

Janne Holmén är fil. dr i historia, verksam som forskare vid historiska institutionen vid Uppsala universitet samt vid Åbo Akademi. Hans viktigaste forskningsintressen är historiografi, läroboksforskning, utbildningshistoria, identitetsforskning, öforskning och mentala kartor. Större delen av hans forskning har bestått av komparativa studier av Nordens och Östersjöområdets moderna historia.

Anna Abrahamsson är förbundssekreterare för Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation. Hon är magisterstuderande i folkrätt vid Åbo Akademi och sitter med i Sibbos kommunfullmäktige och -styrelse. Anna har tidigare jobbat som vikarierande medarbetare i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab och som assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Natalja Jerofejeva är född i Holmgård, nuvarande Velikij Novgorod, i Ryssland. Hon har studerat litteraturvetenskap och är utbildad språklärare. Natalja bor sedan 14 år på Åland och arbetar som pedagog på en grundskola i Mariehamn. Hon är aktiv i Mångkulturella föreningen på Åland, där hon tidigare var styrelsemedlem.

Detta rundabordssamtal hålls i Restaurang Smakbyn i Kastelholm, den 30 mars klockan 16.00-18.00. Det är öppet för publik som anmält sig senast 19 mars.

Vid rundabordssamtalen följer vi upp det som sagts vid ett panelsamtal som hållits tidigare på dagen på Kastelholms slott inför inbjuden publik. Vid rundabordssamtalet ger kommentatorerna sina perspektiv på samtalens tema, varefter panelen från slottet och publiken kan reflektera och diskutera.

Kastelholmssamtalens tema för 2017 är "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år".

Årets slottspanel består av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge.

Läs mer här.

Kastelholmssamtalens panel 2017: Astrid Thors, Kristina Persson, René Nyberg och Nils Petter Gleditsch
tisdag, 28 februari 2017

Kastelholmspanel 2017 collage ny

När Ålands fredsinstitut för tredje gången arrangerar Kastelholmssamtal om fred uppmärksammas Finlands 100-årsjubileum. 2017 års samtal hålls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". Samtalen 2017 hålls den 30 mars, på Ålands demilitariSuomiFinland100 tunnus sininen RGBseringsdag.

Årets slottspanel består av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge.

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott inför inbjudna gäster från närområdet. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn.

Rundabordsdiskussionen inleds av kommentatorerna Janne Holmén, fil. dr i historia, Anna Abrahamsson, förbundssekreterare för Svenska folkpartiets ungdomsförbund och Natalja Jerofejeva språkvetare och pedagog.

Rundabordssamtalet är öppet för publik som anmält sig senast 19 mars.

Läs mer här.


Lunchseminarium med Mikael Wigell 2.3.2017: Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet
måndag, 27 februari 2017

Wigell 2016Torsdagen den 2 mars 2017, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang, ordnas årets andra lunchseminarium.

Talare är forskaren Mikael Wigell som talar under rubriken Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet.

Den liberala världsordningen framstår under hot från den nya stormaktspolitiken. Det talas om geopolitikens återkomst, kanske t .o.m ett nytt kallt krig. Framförallt Ryssland verkar vilja omkullkasta den lagbaserade internationella ordningen och det är osäkert till vilken grad USA under president Trumps ledning är beredd att försvara den. Vad innebär det för Europa? Och hur bör Europa handskas med situationen?

Mikael Wigell föreläser om den nya stormaktspolitiken. Han beskriver stormaktspolitikens förändrade karaktär, dess konsekvenser för internationell lag och ordning, samt Europas strategiska alternativ i det nya världspolitiska läget.   

 

Läs mer...
Seminarium om Ålandsexemplet hölls i Helsingfors
söndag, 26 februari 2017

seminarium helsingfors 9.2.2017 3

Den 9 februari 2017 arrangerade kontaktgruppen för Finlands utrikesministerium och Ålands landskapsregering tillsammans med 

Ålands fredsinstitut ett seminarium med titeln Åland as an Example: Perspectives on Conflict Resolution and Security Co-operation (Åland som exempel – reflektioner om konfliktlösning och säkerhetssamarbete). Seminariet hölls i Ständerhuset i Helsingfors. Inbjudna var i första hand ambassadörer och andra medarbetare på de olika beskickningarna i Helsingfors samt ledande tjänstemän från både rikssidan och från Åland.

Läs mer...
Nyhetsbrev / Newsletter 1/2017
lördag, 25 februari 2017

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 1/2017

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

 • Kastelholmssamtalen 2017: Anmälan för publik till rundabordssamtalen öppen till 10.3
 • Lunchseminarium - Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet
 • Fredens Öar i nytryck på ryska
 • Seminarium i Helsingfors - Åland som exempel
 • Artikel om demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred publicerad i OSSE-tidskrift
 • Vanessa Westerlund ny praktikant på fredsinstitutet
 • Gränslös frukostdiskussion med Nipå
 • Lunchseminarium med Kenneth Gustavsson

CONTENT:

 • The Kastelholm talks 2017: Speakers and Registration
 • Lunch Seminar: A New Cold War? Power Politics in the 21st Century
 • Islands of Peace, reprinted in Russian
 • Seminar in Helsinki - Åland as an Example
 • Article on demilitarization as a constructive tool for co-operation and peace published in OSCE's magazine
 • Vanessa Westerlund, new intern at the Institute
 • Breakfast discussion on borders and boundlessnes
 • Lunch seminar with Kenneth Gustavsson
Gränslös frukostdiskussion
onsdag, 15 februari 2017

granslos

Kan gränser vara befriande?

När är de bräckliga, eller rent av förskräckliga?

Hur kan vi identifiera och lägga märke till viktiga gränser?

Gäller det att träda försiktigt, eller högljutt utmana?

Onsdagen 22.2 ordnar Ålands fredsinstitut i samarbete med Nordens institut på Åland (NIPÅ) en frukostdiskussion om gränser och gränslöshet inom ramen för utställningen gränsløs.gif. 

Utställningen visas i Galleri NIPÅ under perioden 18.1 - 6.4. Genom det traditionella gif-formatet har 10 kreatörer från Åland, Finland, Sverige, Norge och Estland, i åldrarna 13 - 41 tolkat och undersökt temat gränser och gränslöshet. Utställningen vill vara inspirerande och tankeväckande i en värld där diskussionen om gränser och gränslöshet är högst aktuell – inte bara på det samhälleliga och geografiska planet, utan även på det mer personliga och existentiella planet. Läs mera om utställningen här.

Under frukostdiskussionen diskuteras tematiken kring gränser och gränslöshet av Kjell-Åke Nordquist, professor, direktör vid Ålands fredsinstitut; Saila Heinikoski, forskare, doktorand vid Åbo Universitet;  Minna Öberg, konstnär; Sonja Dolke, leg. psykolog, leg. psykoterapeut  och Jacob Mangwana Haagendal, direktör vid Nordens Institut på Åland.

Frukostdiskussionen ordnas onsdagen 22.2.2017 Kl. 9.00  - 10.00  (dörrarna öppnar 8.30) på Nordens Institut på Åland, Köpmansgatan 4, 22100 Mariehamn.

Vi bjuder på kaffe och en lätt frukost.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller drop-in.

Hjärtligt välkommen!

Artikel om demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred publicerad i OSSE-tidskrift
måndag, 06 februari 2017

OSCE Securitycommunity Sia demilitarisering Webben kopia"Reglerna för demilitarisering och neutralisering utgår ifrån maktrelationer, men innebär ändå framför allt ett rättsligt bindande löfte om att prioritera diplomatiska medel för kommunikation och förhandling framför militär makt". Så skriver docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare vid Ålands fredsinstitut, i en artikel med titeln ”Demilitarization as a Constructive Tool for Co-operation and Peace: the Example of the Åland Islands” (Demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred: Exemplet Åland), som har publicerats i OSSE:s tidskrift Security Community, nummer 4/2016.

Vanessa Westerlund ny praktikant på fredsinstitutet
torsdag, 02 februari 2017

Vanessa webbVanessa Westerlund fungerar som praktikant från januari till april under år 2017. Hon kommer huvudsakligen att medverka i arrangemangen kring Kastelholmssamtalen som ordnas den 30:e mars. Vanessa kommer även att jobba med uppgifter inom informationsspridning och utvecklingen av hemsidan.
Vanessa studerar vid Åbo Akademi med statskunskap som huvudämne och folkrätt som biämne. För tillfället arbetar hon med sin pro gradu-avhandling som behandlar ämnet fragila stater. Vanessa planerar att avlägga politices magisterexamen under år 2017.

Lunchseminarium med Kenneth Gustavsson 31.1.2017: ''Åland 1944-1946 – åter till Moderlandet?''
torsdag, 19 januari 2017

kenneth_webb.jpgTisdag 31.1.2017 hålls årets första lunchseminarium, som vanligt klockan 11.30-12.30 i Hotell Arkipelags restaurang.

Föreläsare är docent Kenneth Gustavsson, som talar under rubriken  "Åland 1944 -1946 – åter till Moderlandet?".

I skuggan av vapenstilleståndet hösten 1944 började den åländska ledningen på nytt agera för anslutning till Sverige, med någon form av självständighet som andra alternativ. Kontakter västerut togs i hemlighet, men utgången blev en besvikelse: såväl Sverige som Finland avfärdade bryskt alla sådana idéer, och Sovjetunionen förklarade entydigt att Ålandsöarna fortsättningsvis hörde hemma under finländsk överhöghet.

Kenneth Gustavsson föreläser med bilder kring denna märkliga historia, utgående från nytt källmaterial som under 2016 påträffats i Helsingfors, Stockholm och Mariehamn.

Kenneth Gustavsson är antikvarie, fil. dr. i arkeologi samt docent i historia. Han arbetar sedan många år vid Ålands Museum, tidigare huvudsakligen med arkeologiska frågor kring medeltid och sen tid, men idag främst med nutidshistoria. Inriktningen är Ålands säkerhetspolitiska och strategiska betydelse i Östersjön under 1900-talet, där demilitariseringen och neutraliseringen ingår. Han har publicerat ett flertal böcker samt ett stort antal artiklar i ämnet. Ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet i Sverige samt av Historiska nämnden vid Svenska Litteratursällskapet i Finland. Han är också ledamot av Ålands fredsinstituts styrelse.

Seminariet modereras av ordförande för ålands fredsinstituts forskarråd, Dr. Gunilla Herolf.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen.

Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016
torsdag, 15 december 2016

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

 • Kastelholmssamtalen 2017 om gränser och gränslöshet, Finland 100 år
 • Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar
 • Nytt inlägg om demilitarisering på fredsbloggen
 • Lagförslag om vålds-användning oroar forskare
 • Avslutningsseminarium för jämställdhetsprojektet KID hölls i Vilnius

CONTENT:

 • The Kastelholm talks 2017 on boundaries and boundlessness
 • New report on autonomy in Iraqi Kurdistan and Zanzibar
 • New entry on demilitarisation at the Pece Blog
 • Finnish views on use of force concerns researcher
 • Closing seminar for KID project held in Lithuania

 

FacebookTwitterLinkedin