Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nordquist talade på konferens om konfliktlösning i Mellanöstern och norra Afrika
torsdag, 27 april 2017

2-4 april var professor Kjell-Åke Nordquist en av huvudtalarna vid ett seminarium i Alexandria, Egypten arrangerat av Svenska Institutet i Alexandria and the Institute for Islamic Strategic Affairs. Titeln på seminariet var var ”Regional Mechanisms for Conflict Prevention”. Konferensen utmynnade i ett uttalande som bland annat belyser att det behövs nya mekanismer för att hantera konflikter i Mellanöstern och att dessa måste bygga på respekt för internationell rätt.

Artikel om Svalbards demilitarisering och neutralisering under 100 år
torsdag, 27 april 2017

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel med titeln ”Demilitarisation and neutralisation of Svalbard: how has the Svalbard regime been able to meet the changing security realities during almost 100 years of existence?” skriver forskarna Timo Koivurova och Filip Holiencin om hur Svalbards demilitarisering och neutralisering påverkats av de säkerhetspolitiska förändringar som skett under de snart 100 år som regimerna har varit i kraft.

I Svalbardtraktatens artikel 9 stadgas följande: Med forbehold av de rettigheter og plikter for Norge som følger av dets tiltredelse av Folkenes Forbund forplikter Norge sig til ikke å oprette eller tillate oprettet nogen flåtebasis i de egner som er nevnt i artikkel 1 eller anlegge nogen befestning i de nevnte egner som aldri må nyttes i krigsøiemed.

Koivurova och Holiencin studerar den dubbla ambitionen att öarna ska utnyttjas fredligt, samtidigt som många olika stater tillåts bedriva industriella aktiviteter. Svalbardfördraget tillerkänner suveräniteten över Svalbard till Norge, som är ett relativt litet land, och försöker därmed hålla öarna utanför stormaktspolitiken. Forskarna diskuterar vidare betydelsen av att fördraget saknar en konfliktlösningsmekanism samt av de ökande kommersiella och geopolitiska intressena i regionen.

Artikeln har publicerats i Polar Record, Vol 53, Issue 2 (2017) och finns tillgänglig mot avgift här.

En intervju med Koivurova och Holiencin finns på High North News hemsida.

Forskarna deltar i projektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”) som under tre år (2015-2017) drivs av Ålands fredsinstitut i samarbete med forskare vid Arktiska centret vid Rovaniemi universitet. Projektet finansieras till största delen av Konestiftelsen.

Mer information om forskningsprojektet och om institutets forskning finns på fredsinstitutets hemsida.

För mer information kan man också kontakta projektledaren, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, (sia[at]peace.ax).

Forskarsamtal 15.3.2017

Bilden är från ett forskarsamtal om Svalbards demilitarisering och neutralisering som hölls i Mariehamn 15 mars 2017 och där Filip Holiencin var en av talarna (andra från vänster).

Papper kan lämnas till forskningsseminarium om demokrati, mänskliga rättigheter och fred som arrangeras i augusti
måndag, 10 april 2017

Ett forskningsseminarium med titeln "Democracy, Human Rights and Peace: Contested and reclaimed" arrangeras vid Universitetet i Jyväskylä i augusti 2017, med Ålands fredsinstitutets forskningsprojekt "Demilitarisering i en tid av ökad militarisering" som medarrangör.

Inbjudan att lämna förslag till vetenskapliga presentationer finns här, sista inlämningsdag är 15.5.2017.

Lunchseminarium 19.4.2017 med Lia Markelin: Vad händer med svenskan i Finland?
torsdag, 06 april 2017

Markelin 2015Onsdagen den 19 april 2017, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang, ordnas årets tredje lunchseminarium.

Talare är Lia Markelin från tankesmedjan Magma, som talar under rubriken "Vad händer med svenskan i Finland?"

Mycket händer i världen och Finland som påverkar det svenska språkets situation i landet. Tankesmedjan Magma har i åtta års tid följt med utvecklingen och skapat debatt kring viktiga frågor i Svenskfinland. Vad innebär till exempel digitaliseringen, vårdreformen eller den nya läroplanen för svenskan i Finland? Vilka är hotbilderna och vilka är möjligheterna för det svenska i Finland i framtiden?

Magmas forskningskoordinator Lia Markelin berättar om bland annat dessa frågor utgående från tankesmedjans arbete. Hon har jobbat på tankesmedjan Magma i sex år, och arbetade innan dess med samordning av högskolesamarbetet på svenska i huvudstadsregionen. Markelin fungerar även som biträdande professor vid samiska högskolan i Norge på deltid. Hon är ledamot i fredsinstitutets styrelse sedan 2015.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt facebookevent eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Finland 100, gränser och gränslöshet diskuterades på Kastelholmssamtalen 2017
måndag, 03 april 2017

Årets kastelholmssamtal om fred uppmärksammade Finlands 100-årsjubileum och hölls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". Kastelholmssamtalen inleddes med en paneldiskussion i Kastelholms slott där en panel bestående av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge diskuterade under ledning av moderator Kjell-Åke Nordquist, professor och direktör för Ålands fredsinstitut. Nordquist bad inledningsvis alla talare att formulera en gratulation till 100-åringen Finland och bad dem framför allt fundera över vad det är som håller Finland samman. Flera talare lyfte fram den höga grad av förtroende för institutioner som finns i Finland, vilket betraktades som en viktig grundförutsättning. Talarna lyfte också fram Finlands roll under det kalla kriget, samt Helsingforsavtalet från 1975 som fick till följd att OSSE grundades. Organisationen ansågs fortfarande vara en ytterst viktig aktör vid konfliktlösning och för att behålla multilateralismen i dagens Europa.

Kastelholm 2017 3

Läs mer...
Media om Kastelholmssamtalen 2017
fredag, 31 mars 2017

Vid Kastelholmssamtal om fred 2017 uppmärksammades Finlands 100-årsjubileum, och samtalen hölls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". Samtalen hölls den 30 mars, på Ålands demilitariSuomiFinland100 tunnus sininen RGBseringsdag. Årets slottspanel bestod av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge. Vid ett efterföljande rundabordssamtal inledde tre kommentatorer: Anna Abrahamsson, förbundssekreterare för Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation, Natalja Jerofejeva, språkvetare och pedagog och Janne Holmén, historiker.

FILM. Kastelholmssamtalens inledande del som hölls på Kastelholms slott livestreamades i samarbete med Nordens institut på Åland. Filmen kan också ses i efterhand, här.

RADIO. Kristina Persson, tidigare framtidsminister i Sverige, och Susann Simolin, fredsinstitutet, intervjuades av Totte Vesterlund i Ålands radio.

Tidningen Åland rapporterade: Självstyrelsen diskuterades under Kastelholmssamtal (kan bara ses av prenumeranter).

Tidningen Nya Åland skriver online: ”Finns skäl att kritisera regeringen”

 

Kastelholm i Ålandstidningen kopia.jpg
Faximil från Tidningen Åland, 31.3.2017
Kastelholmssamtalen 2017 - slottssamtalet livestreamas och tv-sänds
tisdag, 28 mars 2017

Kastelholmssamtal logoFörsta delen av årets Kastelholmssamtal livestreamas i samarbete med Nordens institut på Åland (Nipå). På torsdag klockan 13.00-15.00 kan du därmed se och höra tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors, tidigare framtidsminister Kristina Persson, ambassadör René Nyberg och professor Nils Petter Gleditsch diskutera under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". Se livestreamen här.

Samtalen tv-sänds också i Ålandskanalen samma kväll klockan 20.00.

Läs mer om Kastelholmssamtalen här.

 

Kastelholmssamtalen 2017: Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år
måndag, 27 mars 2017

Kastelholmssamtalen 2017 uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum och hålls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas. När Finland blev självständigt 1917 fick Sverige, Ryssland och andra länder runt Östersjön och i Norden en ny granne. Något senare blev Åland självstyrt, och Finland fick därmed en ”intern granne”, i en process som även engagerade omvärlden. I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas. Vad har de senaste hundra åren medfört för grannskapet och vad kan vi tro om det kommande seklet, i ljuset av det första? Vilka relationer och identiteter kommer Finland, Åland och grannarna runt Östersjön att utveckla i ett grannskap av förändring i en allt mer gränslös värld?

Kastelholmssamtalen 2017, som är de tredje i ordningen, hålls den 30 mars, på Ålands demilitariseringsdag.

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott, inför ett hundratal inbjudna gäster från närområdet. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn, klockan 16-18. Vid rundabordssamtalet är allmänheten välkommen att delta i diskussionen tillsammans med panelen och publiken från slottet, mot anmälan senast 19 mars.

Kastelholmssamtalen hålls under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen, som dessutom medvarkar i samtalen vissa år, dock ej 2017.

Talarna i slottspanelen är: Tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge. 

Kastelholmspanel 2017 collage ny

Läs mer...

Holmén, Abrahamsson och Jerofejeva kommentatorer vid Kastelholmssamtalens rundabordsdiskussion
fredag, 17 mars 2017

Kastelholmssamtal logoKastelholmssamtalens rundabordsdiskussion inleds av kommentatorer som ger sin syn på samtalens tema:

Janne Holmén är fil. dr i historia, verksam som forskare vid historiska institutionen vid Uppsala universitet samt vid Åbo Akademi. Hans viktigaste forskningsintressen är historiografi, läroboksforskning, utbildningshistoria, identitetsforskning, öforskning och mentala kartor. Större delen av hans forskning har bestått av komparativa studier av Nordens och Östersjöområdets moderna historia.

Anna Abrahamsson är förbundssekreterare för Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation. Hon är magisterstuderande i folkrätt vid Åbo Akademi och sitter med i Sibbos kommunfullmäktige och -styrelse. Anna har tidigare jobbat som vikarierande medarbetare i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab och som assistent för riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Natalja Jerofejeva är född i Holmgård, nuvarande Velikij Novgorod, i Ryssland. Hon har studerat litteraturvetenskap och är utbildad språklärare. Natalja bor sedan 15 år på Åland och arbetar som pedagog på en grundskola i Mariehamn. Hon är aktiv i Mångkulturella föreningen på Åland, där hon tidigare var styrelsemedlem. Natalja är också utbildad Ålandsguide.

Detta rundabordssamtal hålls i Restaurang Smakbyn i Kastelholm, den 30 mars klockan 16.00-18.00. Det är öppet för publik som anmält sig senast 19 mars.

Vid rundabordssamtalen följer vi upp det som sagts vid ett panelsamtal som hållits tidigare på dagen på Kastelholms slott inför inbjuden publik. Vid rundabordssamtalet ger kommentatorerna sina perspektiv på samtalens tema, varefter panelen från slottet och publiken kan reflektera och diskutera.

Kastelholmssamtalens tema för 2017 är "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år".

Årets slottspanel består av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge.

Läs mer här.

Kastelholmssamtalens panel 2017: Astrid Thors, Kristina Persson, René Nyberg och Nils Petter Gleditsch
tisdag, 28 februari 2017

Kastelholmspanel 2017 collage ny

När Ålands fredsinstitut för tredje gången arrangerar Kastelholmssamtal om fred uppmärksammas Finlands 100-årsjubileum. 2017 års samtal hålls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". Samtalen 2017 hålls den 30 mars, på Ålands demilitariSuomiFinland100 tunnus sininen RGBseringsdag.

Årets slottspanel består av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge.

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott inför inbjudna gäster från närområdet. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn.

Rundabordsdiskussionen inleds av kommentatorerna Janne Holmén, fil. dr i historia, Anna Abrahamsson, förbundssekreterare för Svenska folkpartiets ungdomsförbund och Natalja Jerofejeva språkvetare och pedagog.

Rundabordssamtalet är öppet för publik som anmält sig senast 19 mars.

Läs mer här.


FacebookTwitterLinkedin