Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Pandemin stoppar inte Kastelholmssamtalen. Tema 2021: Att skapa fred – möten, medlaren och freden
måndag, 14 december 2020

Kastelholmsinterior

Vad är fred? Hur långt kommer partners i en konflikt med en vapenvila? Vad händer sen?

Måndagen den 29 mars 2021 är det dags för Ålands fredsinstituts årliga samtal om fred i anslutning till Ålands demilitariseringsdag. De så kallade Kastelholmssamtalen under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen.

Temat år 2021 är ”Att skapa fred – möten, medlaren och freden”.

– Vi ville ha ett tema som direkt knyter an till Ålandslösningen som fyller 100 år. Den i sig är ju ett exempel på ett aktivt fredsfrämjande arbete, säger fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

Läs mer...
Årets sista nummer av JASS publicerad
torsdag, 10 december 2020

Nu har det senaste numret av Ålands fredsinstituts e-tidskrift Journal of Autonomy and Security Studies publicerats. Det här numret innehåller två artiklar, en om EUs invandringspolitik och en om relationerna mellan Sverige och USA under Vietnamkriget. Läs JASS här.

Tidskriften är kollegialt granskad och finns tillgänglig online utan kostnad. JASS övergripande tema är fred och säkerhet. Dessa teman betraktas utifrån perspektiven självstyrelse, demilitarisering och minoritetsskydd.

Registrera dig som prenumerant och få kommande nummer av JASS per e-post.

JASSlogga

Del 3 i seminarieserien om EU - Webinarium 15.12 om lagberedningen på Åland
torsdag, 10 december 2020

EU semi 15.12 kopia

Del 3 i seminarieserien ”25 år i EU – åländska erfarenheter” har titeln "EU och lagberedningen på Åland – vilka lärdomar?" och sänds  som webinarium tisdagen den 15.12.2020 klockan 13.00-14.00 på Zoom.

Lagberedningen är en viktig men ganska okänd del av landskapsregeringen. Lagberedarna har som en uppgift att bereda utkast på ny lagstiftning. Europeiska unionen använder sig av gemensamma regler som ett centralt verktyg i den europeiska integrationen. Hur har lagberedningen klarat av EU-rättens tillämpning sedan 1995? Innebär EU-rätten en krympning eller en expansion av Ålands behörigheter? På vilket sätt har lagberedningsarbetet förändrats över tid?

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark berättar om preliminära slutsatser från en kommande rapport om lagberedningen och EU och diskuterar sedan tillsammans med Gunnar Jansson, vice häradshövding, tidigare riksdagsledamot och seniorrådgivare för Ålands fredsinstitut. Moderator är Wille Valve, lagtingsledamot, pol. mag. och styrelseledamot för fredsinstitutet.

Välkommen att delta på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81254736394

Publiken kan ställa frågor via chattfunktionen.

Seminariet ordnas i samarbete med Mariehamns stadsbibliotek.

Åland har varit en del av Europeiska unionen i 25 år. Ålands fredsinstitut och ÅSUB har fått i uppdrag av Ålands landskapsregering att utreda EU-medlemskapets betydelse för Åland. Utredningen består av flera delar som presenteras i öppna seminarier hösten 2020 och våren 2021.

Newsletter/Nyhetsbrev 6/2020
torsdag, 10 december 2020

Contents

  • The Kastelhom Talks 2021
  • Welcome to apply to our new Åland Peace Fellowship
  • Part 3 of the EU seminar series - 15.12
  • New issue of JASS
  • And more ...

Innehåll

  • Kastelholmssamtalen 2021
  • Välkommen att söka till vårt nya gästforskarprogram
  • Del 3 i EU-seminarieserien: 15.12
  • Nytt nummer av JASS
  • Med mera ...

Read the newsletter here.

Läs nyhetsbrevet här.

Tesfaye är vår första digitala praktikant
onsdag, 09 december 2020

Tesfaye PhotoVi har en ny praktikant på Ålands fredsinstitut. Tesfaye Ayalew Mekonen heter han och kommer vara vår digitala praktikant på distans från Australien, från december i år till februari nästa år. Han kommer ursprungligen från Etiopien, men befinner sig för närvarande vid Queenslands universitet, där han läser till en magisterexamen i freds- och konfliktkunskap. Tesfaye har både en kandidat- och magisterexamen i juridik och har under de senaste åren undervisat i offentlig rätt på College of Law vid Debre Berhans universitet. Dessutom har han volontärt hjälpt utsatta personer i samhället med juridiska tjänster. Han har även varit juridisk rådgivare för ett statligt kontor som jobbar med markadministration och gjort praktik på den Afrikanska unionens kommission. På fredsinstitutet ska Tesfaye jobba med frågor om identitet, konflikthantering och flernivåstyrning i Afrika. Han kommer att bidra med texter, hålla i seminarier och hjälpa till att utveckla nytt digitalt material om konfliktlösning

Fredsinstitutet har nyckelroll i nytt demokratinätverk
måndag, 07 december 2020

Demokratinätverk21

Sia demokrati21

Demokratin utmanas idag av globaliseringen, digitaliseringen och av den pågående coronapandemin. Därför lanserar idag Anders Chydenius-stiftelsen i samarbete med Ålands fredsinstitut, Hanaholmen och Lunds universitet ett nytt demokratinätverk med fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i ledningsgruppen. Även flera andra ålänningar är medlemmar i nätverket.

De tidigare ministrarna Margot Wallström, Sverige, och Jyrki Katainen, Finland, är nätverkets hedersmedlemmar.

Nätverket heter Demokratinätverk 21 och ska se till att fler samtalar kring demokrati i Norden. Läs mer här.
 
Höstens språkpraktikant: Jessica Gregory
onsdag, 25 november 2020

jessicaJessica Gregory gör sin språkpraktik på fredsinstitutet från november till december. Hon kommer ursprungligen från North Carolina, USA och har en masterexamen i maskinteknik från Virginia Tech och Cornell University. På fredsinstitutet ska Jessica assistera med översättning till engelska av fredsinstitutets nya hemsida. Parallellt med praktiken undervisar hon i matematik på Högskolan på Åland. Jessica är intresserad av makroekonomi och miljöfrågor. På sin fritid njuter hon av utomhusaktiviteter, bland annat segling, trädgårdsodling och frisbeegolf. Jessica kom till Åland första gången 2014 för att besöka en kollega och träffade då sin nuvarande sambo, och nu lever och bor hon på Åland.

Webinarium 25.11 – Del 2 i seminarieserien om Åland och EU
torsdag, 12 november 2020

semiar banner

Den 25 november kl 13:00-14:30 ordnar ÅSUB seminariet "Ålands utveckling under tiden i EU: iakttagelser om befolkning, arbetsmarknad, utbildning och civilsamhället".

Seminariet är den andra delen i seminarieserien "25 år i EU - åländska erfarenheter",

Seminariet livesänds via Zoom.

Läs mer...
Rapport från konferens 22.10: Vad har Åland för behov av kunskap och hur gör andra regioner?
torsdag, 05 november 2020

Den 22 oktober 2020 ordnade nätverket för hållbar kunskapsutveckling (KUT-nätverket) en konferens med titeln ”Kunskap och forskning som motorer för regional utveckling och innovation”. På konferensen diskuterades dels vilket behov Åland har av stärkta strukturer för kunskapsutveckling och forskning, och dels vilka erfarenheter som finns i andra regioner. Talare från Sydtyrolen, Färöarna och Södra österbotten delade med sig av sina erfarenheter, och en panel med deltagare från det offentliga och privata Åland diskuterade Ålands behov och möjligheter.

Konferensen kan ses på fredsinstitutets youtubekanal.

Läs en sammanfattning av konferensen i pdf.

Kunskapens kväll kopia

Läs mer...
Militär utbildning på demilitariserade Åland?
måndag, 02 november 2020

får militärer utbildas2Är det förenligt med demilitariseringen att kustbevakare från Turkiet - troligen med militär grad - utbildar sig i sjöräddning på Åland? Det frågade sig fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i en debattartikel publicerad i Ålandstidningen 28.10.2020. I en artikel publicerad 2.11.2020 kommenterar kansliminister Harry Jansson att man får dra lärdom inför liknande sammanhang i framtiden och att LR ska se över om någonting behöver justeras i handboken om Ålands demilitarisering och neutralisering från 2015.  

Läs Sia Spiliopoulou Åkermarks debattext i orginal i pdf.

Läs i Ålandstidningen (bakom betalvägg) "Turkiska kustbevakningen övar sjöräddning på Åland" publicerad 24.10 och dagens debatt 28.10.2020 "Får militärer utbildas på demilitariserade Åland?".

kustbevakarnas utbildning 

FacebookTwitterLinkedin