Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nytt nummer av fredsinstitutets e-tidskrift finns nu på jass.ax
fredag, 29 juni 2018

Nu har det tredje numret av Ålands fredsinstituts e-tidskrift ”Journal of Autonomy and Security Studies” (JASS) publicerats. Tidskriften är kollegialt granskad och finns tillgänglig online utan kostnad.

I artikeln “The aims of Åland and Finland regarding a new Act on the Autonomy of Åland”, skriven av Susann Simolin, diskuteras vilka Ålands och Finlands avsikter med den nu pågående självstyrelselagsrevisionen. 

I artikeln "One Hundred Years of Solitude: The Significance of Land, Rights for Cultural Protection in the Åland Islands", vill Rhodri Williams fördjupa förståelsen för hur regleringen av jordförvärv på Åland uppkommit och utvecklats.

Tidskriftens övergripande tema är fred och säkerhet, teman som betraktas utifrån perspektiven självstyrelse, demilitarisering och minoritetsskydd. Tidskriften kan läsas online på www.jass.ax. Där kan du också registrera dig som prenumerant och få kommande nummer av JASS per e-post.

Internetbaserad högskolekurs om självstyrelse och Ålandsexemplet. Ansök senast 24.9.
tisdag, 12 juni 2018

För fjärde året erbjuder Ålands fredsinstitut, i samarbete med Öppna högskolan på Åland, en internetbaserad högskolekurs om territoriella självstyrelser med Åland som exempel och fallstudie.

Kursen ges på nytt hösten 2018 (15.10.2018-07.01.2019). Kursregistreringen är öppen fram till 24.9.

Läs mer på här.
Information om kursen finner ni i pdf på engelska här. 

Fredsinstitutet bjuder på Ålandskunskap i bokform
lördag, 09 juni 2018

För att sprida kunskap om Åland, självstyrelse, minoritetsfrågor och demilitarisering och neutralisering, har Ålands fredsinstitut plockat ihop böcker som institutet givit ut själv eller i samarbete med andra, och lagt dem i 20 stycken boklådor. Boklådorna ställs ut på olika platser på Åland där det rör sig mycket folk, så att intresserade kan låna en bok, bläddra och läsa och sedan ställa tillbaka den till nästa läsare.

Kai och ladorna

Läs mer...
Ny bok om Ålands demilitarisering publicerad på internationellt förlag
måndag, 04 juni 2018

FDemilitariseringsbok2018.jpgredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, har tillsammans med två andra forskare skrivit boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands”, som nyss utkommit på Routledge förlag. Det är första gången sedan 1928 som en bok inriktad på Ålands demilitarisering och neutralisering publiceras för en internationell publik och på ett internationellt förlag. Spiliopoulou Åkermark, som är docent i folkrätt, har under närmare tre år lett ett forskningsprojekt där hon tillsammans med fem andra forskare studerat Ålands demilitarisering och neutralisering. Boken är skriven av tre av projektets forskare, förutom Sia Spiliopoulou Åkermark också Saila Heinikoski, expert på europeisk integration och internationell politik och Pirjo Kleemola-Juntunen, expert på de folkrättsliga reglerna till havs.

Forskningsprojektets huvudsakliga frågor har varit:

Vad betyder den ökande sammanblandningen av civila och militära mål och verktyg för Ålands demilitarisering och militarisering?
Hur påverkas Åland av nya former av militärt – civilt samarbete i vårt närområde och i Europa?
Vilken betydelse har utvecklingen av nya teknologier för Ålands demilitarisering och neutralisering?

På drygt 100 sidor diskuteras ovanstående frågor och därtill sätter forskarna in Ålands demilitarisering och neutralisering i ett vidare perspektiv och sammanhang i tid och tematiskt. Författarna går igenom demilitariseringen och neutraliseringens historia, de avtal som reglerar arrangemanget, samt diskuterar demilitariseringen och neutraliseringen i relation till havsrätt, olika säkerhetssamarbeten, militarisering, kollektiv säkerhet och suveränitet.

Läs mer...
Nyhetsbrev / Newsletter 3/2018
tisdag, 29 maj 2018

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 2/2018

Download / Ladda ner Nyhetsbrev / Newsletter as / som pdf

CONTENTS:

 • Seminar about Nordic efforts for mediation 14.6
 • Hurray for Autonomy! Celebrating Autonomy Day 9 June with pancake and music
 • Registration open for e-course on territorial autonomy and the Åland Example
 • The aims of the Åland Autonomy Act's revision & the origins and evolving roles of land rules
  in the latest issue of e-journal JASS
 • The Peace Institute offers information on Åland in book form
 • And more

INNEHÅLL:

 • Välkommen på seminarium: Norden medlar - hemma och borta, 14.6
 • Hurra för självstyrelsen! Självstyrelsedagen 9 juni firas med pannkaka och musik
  Anmälan har öppnat: Internetbaserad högskolekurs om självstyrelse och Ålandsexemplet
 • Målen med självstyrelselagsrevisionen och framväxten av landrättigheter diskuteras i nya numret av e-tidskriften JASS
 • Fredsinstitutet bjuder på Ålandskunskap i boklådor
 • Med mera
Hurra för självstyrelsen! Självstyrelsedagen firas med pannkaka och musik
måndag, 28 maj 2018
sjalvstyrelsedag version1
Kom och fira självstyrelsedagen med Ålands fredsinstitut på torget i Mariehamn mellan klockan 17.00 och 19.00 den 9 juni!
 
Läs mer...
Vill du få information per e-post från Ålands fredsinstitut?
tisdag, 22 maj 2018
Vill du få nyhetsbrev och/eller annan information per e-post från Ålands fredsinstitut? I så fall behöver vi ett medgivande från dig, och ber dig att fylla i ett kort formulär. I formuläret kan du också välja vilken typ av information du vill ha  från oss, tex nyhetsbrev, nyheter från e-tidskriften JASS eller inbjudningar till seminarier. Även du som registrerat dig som prenumerant tidigare behöver fylla i det här nya formuläret, pga nya EU-direktiv om personuppgifter (GDPR), men det har du fått mejl om.
Efter den 25 maj (den dag då GDPR börjar tillämpas) kommer alla som inte har fyllt i den nya prenumerationsformuläret att raderas från e-postlistorna, så det är viktigt att alla som vill hålla sig uppdaterade om fredsinstitutets verksamhet fyller i formuläret här.
Professor Geir Ulfstein invald i Det Norske Videnskaps-akademi
fredag, 18 maj 2018

Professor Geir Ulfstein, en av demilitariseringsprojektets vetenskapliga rådgivare, har blivit invald i Det Norske Videnskaps-akademi. Akademin uppmärksammar professor Ulfsteins betydelse i uppbyggnadet av nya vetenskapliga miljöer om mänkliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Geir Ulfstein är professor i folkrätt vid Oslo universitet.

Ålands fredsinstitut gratulerar professor Ulfstein för utmärkelsen.

Se: http://www.dnva.no/c26756/seksjon/vis.html?tid=26956

Media, makt och mod - Kastelholmssamtalen 2018
tisdag, 17 april 2018

Torsdagen den 22.3.2018 hölls årets Kastelholmssamtal med temat "Media, makt och mod - trovärdighet och tillit i de offentliga samtalet". Kastelholmssamtalen inleddes med en paneldiskussion i Kastelholms slott där samtalens beskyddare president Tarja Halonen diskuterade med en panel bestående av Merete Mazzarella, författare, essäist, journalist och professor litteraturvetenskap; Olof Ehrenkrona, ambassadör och Sveriges generalkonsul på Åland; Anders Mellbourn, statsvetare, journalist, professor, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter samt fd chef för Utrikespolitiska institutet i Stockholm samt Britt Lundberg, Nordiska rådets president 2017, ledamot i Ålands lagting, tidigre talman för Ålands lagting samt tidigare minister och vice lantråd i Ålands landskapsregering. Samtalet modererades av professor Kjell-Åke Nordquist.

KASTELHOLMSSAMTALEN FILMADE: Samtalet på slottet livestreamades i samarbete med Nipå och kan ses även i efterhand, här.

Panel Kastelholm2018

Efter en kaffepaus fortsatte diskussionen med en rundabordsdiskussion på närliggande restaurang Smakbyn. Diskussionen inleddes av tre nya talare, Martha Hannus, ordförande för Regnbågsfyren och hållbarhetsansvarig på Emmaus Åland; Barbro Sundback, fd talman för Ålands lagting och tidigare ordförande för fredsinstitutet, numera hedersordförande samt Janne Wass, chefredaktör för tidskriften Ny Tid. Fredsinstitutets direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark modererade diskussionen. Även publiken deltog i diskussionen, och temat belystes därför utifrån många olika perspektiv.

Texter om Kastelholmssamtalen

Texten "Eftertankar om kaos och förändring" skriven av Sia Spiliopoulou Åkermark, publicerades i Ålandstidningen 29.3.2018 och kan laddas ner i pdf här.

Gunilla Herolf, ordförande för Ålands fredsinstituts forskarråd, har skrivit en sammanfattning av årets kastelholmssamtalen som kan läsas i pdf här eller direkt på hemsidan, här.

Petra Granholm, forskninsutvecklare vid Ålands fredsinstitut har skrivit en sammanfattning av årets rundabordssamtal, som kan läsas i pdf här.

Media om Kastelholmssamtalen:

Ålands radio 22.3.2018:
"Tror på gammelmedias revansch"
Tarja Halonen, Olof Ehrenkrona och Anders Mellbourn intervjuas.

Ålands radio 22.3.2018:
"Källkritiken blir bättre"
Intervju med Janne Wass

Nya Åland, ledare, 23.3.2018
"Kastelholmssamtal kunde inte ha tajmats bättre"

Nya Åland, insändare 13.3.2018
"Hur skapar vi tillit idag"

Nya Åland, förhandsartikel 22.2.2018
"Media, makt och mod i Katelholmssamtal"

Ålandstidningen, förhandsartikel 8.3.2018
"Tarja Halonen deltar i Kastelholmssamtal"

Läs mer...
Regina Österlund ny praktikant vid fredsinstitutet
fredag, 13 april 2018

Regina Regina Österlund är praktikant vid Ålands Fredsinstitut under april och maj 2018.
Praktiken sker enligt avtal med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.
Regina är sjukskötare och hälsovårdare med mångårig arbetserfarenhet, främst på Åland, inom socialomsorg, hälso- och sjukvård och patientintresseförening. Hon har varit särskilt engagerad i att inleda och utveckla lagstadgad företagshälsovård, kommunal institutionsvård för äldre och inom Demensföreningen på Åland r.f. Hon har bred kunskap från tjänstgöring som hälsovårdare, föreståndare med personalansvar och som projektledare, demensrådgivare, sekreterare och kassör inom Demensföreningen.
Regina är nyfiken, vill förstå, är problemlösande, resultatinriktad, uppskattar studier och vetande och har ett genuint intresse för andra människor och deras välbefinnande.
Vid fredsinstitutet kommer hon att arbeta med genomgång av institutets bibliotek, arkivering av olika material och spridning av institutets egna publikationer.

FacebookTwitterLinkedin