Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Lunchseminarium med Mikael Wigell 2.3.2017: Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet
tisdag, 21 februari 2017

Torsdagen den 2 mars 2017, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang, ordnas årets andra lunchseminarium. Talare är forskaren Mikael Wigell som talar under rubriken Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet.

Den liberala världsordningen framstår under hot från den nya stormaktspolitiken. Det talas om geopolitikens återkomst, kanske t .o.m ett nytt kallt krig. Framförallt Ryssland verkar vilja omkullkasta den lagbaserade internationella ordningen och det är osäkert till vilken grad USA under president Trumps ledning är beredd att försvara den. Vad innebär det för Europa? Och hur bör Europa handskas med situationen?

Mikael Wigell föreläser om den nya stormaktspolitiken. Han beskriver stormaktspolitikens förändrade karaktär, dess konsekvenser för internationell lag och ordning, samt Europas strategiska alternativ i det nya världspolitiska läget.   

Läs mer...
Kastelholmssamtalen 2017 - talare och anmälan för publik
tisdag, 21 februari 2017

När Ålands fredsinstitut för tredje gången arrangerar Kastelholmssamtal om fred uppmärksammas Finlands 100-årsjubileum. 2017 års samtal hålls under rubriken "Med Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år". Samtalen 2017 hålls den 30 mars, på Ålands demilitariseringsdag. Årets slottspanel består av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge.

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott inför ett hundratal inbjudna gäster från närområdet. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn. Vid rundabordssamtalet är allmänheten välkommen att delta i diskussionen tillsammans med panelen och publiken från slottet. Det finns cirka 40 öppna platser. Anmälan öppnar 27.2 och hålls öppen till 10.3 eller så länge det finns platser kvar. Anmälan görs online på länken: https://www.lyyti.in/Rundabordssamtal17​.

Läs mer här.

 Kastelholmspanel 2017 collage ny


Gränslös frukostdiskussion
onsdag, 15 februari 2017

granslos

Kan gränser vara befriande?

När är de bräckliga, eller rent av förskräckliga?

Hur kan vi identifiera och lägga märke till viktiga gränser?

Gäller det att träda försiktigt, eller högljutt utmana?

Onsdagen 22.2 ordnar Ålands fredsinstitut i samarbete med Nordens institut på Åland (NIPÅ) en frukostdiskussion om gränser och gränslöshet inom ramen för utställningen gränsløs.gif. 

Utställningen visas i Galleri NIPÅ under perioden 18.1 - 6.4. Genom det traditionella gif-formatet har 10 kreatörer från Åland, Finland, Sverige, Norge och Estland, i åldrarna 13 - 41 tolkat och undersökt temat gränser och gränslöshet. Utställningen vill vara inspirerande och tankeväckande i en värld där diskussionen om gränser och gränslöshet är högst aktuell – inte bara på det samhälleliga och geografiska planet, utan även på det mer personliga och existentiella planet. Läs mera om utställningen här.

Under frukostdiskussionen diskuteras tematiken kring gränser och gränslöshet av Kjell-Åke Nordquist, professor, direktör vid Ålands fredsinstitut; Saila Heinikoski, forskare, doktorand vid Åbo Universitet;  Minna Öberg, konstnär; Sonja Dolke, leg. psykolog, leg. psykoterapeut  och Jacob Mangwana Haagendal, direktör vid Nordens Institut på Åland.

Frukostdiskussionen ordnas onsdagen 22.2.2017 Kl. 9.00  - 10.00  (dörrarna öppnar 8.30) på Nordens Institut på Åland, Köpmansgatan 4, 22100 Mariehamn.

Vi bjuder på kaffe och en lätt frukost.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller drop-in.

Hjärtligt välkommen!

Artikel om demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred publicerad i OSSE-tidskrift
måndag, 06 februari 2017

OSCE Securitycommunity Sia demilitarisering Webben kopia"Reglerna för demilitarisering och neutralisering utgår ifrån maktrelationer, men innebär ändå framför allt ett rättsligt bindande löfte om att prioritera diplomatiska medel för kommunikation och förhandling framför militär makt". Så skriver docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare vid Ålands fredsinstitut, i en artikel med titeln ”Demilitarization as a Constructive Tool for Co-operation and Peace: the Example of the Åland Islands” (Demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred: Exemplet Åland), som har publicerats i OSSE:s tidskrift Security Community, nummer 4/2016.

Vanessa Westerlund ny praktikant på fredsinstitutet
torsdag, 02 februari 2017

Vanessa webbVanessa Westerlund fungerar som praktikant från januari till april under år 2017. Hon kommer huvudsakligen att medverka i arrangemangen kring Kastelholmssamtalen som ordnas den 30:e mars. Vanessa kommer även att jobba med uppgifter inom informationsspridning och utvecklingen av hemsidan.
Vanessa studerar vid Åbo Akademi med statskunskap som huvudämne och folkrätt som biämne. För tillfället arbetar hon med sin pro gradu-avhandling som behandlar ämnet fragila stater. Vanessa planerar att avlägga politices magisterexamen under år 2017.

Lunchseminarium med Kenneth Gustavsson 31.1.2017: ''Åland 1944-1946 – åter till Moderlandet?''
torsdag, 19 januari 2017

kenneth_webb.jpgTisdag 31.1.2017 hålls årets första lunchseminarium, som vanligt klockan 11.30-12.30 i Hotell Arkipelags restaurang.

Föreläsare är docent Kenneth Gustavsson, som talar under rubriken  "Åland 1944 -1946 – åter till Moderlandet?".

I skuggan av vapenstilleståndet hösten 1944 började den åländska ledningen på nytt agera för anslutning till Sverige, med någon form av självständighet som andra alternativ. Kontakter västerut togs i hemlighet, men utgången blev en besvikelse: såväl Sverige som Finland avfärdade bryskt alla sådana idéer, och Sovjetunionen förklarade entydigt att Ålandsöarna fortsättningsvis hörde hemma under finländsk överhöghet.

Kenneth Gustavsson föreläser med bilder kring denna märkliga historia, utgående från nytt källmaterial som under 2016 påträffats i Helsingfors, Stockholm och Mariehamn.

Kenneth Gustavsson är antikvarie, fil. dr. i arkeologi samt docent i historia. Han arbetar sedan många år vid Ålands Museum, tidigare huvudsakligen med arkeologiska frågor kring medeltid och sen tid, men idag främst med nutidshistoria. Inriktningen är Ålands säkerhetspolitiska och strategiska betydelse i Östersjön under 1900-talet, där demilitariseringen och neutraliseringen ingår. Han har publicerat ett flertal böcker samt ett stort antal artiklar i ämnet. Ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet i Sverige samt av Historiska nämnden vid Svenska Litteratursällskapet i Finland. Han är också ledamot av Ålands fredsinstituts styrelse.

Seminariet modereras av ordförande för ålands fredsinstituts forskarråd, Dr. Gunilla Herolf.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen.

Anmäl dig gärna i vårt facebookevent.

Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016
torsdag, 15 december 2016

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

  • Kastelholmssamtalen 2017 om gränser och gränslöshet, Finland 100 år
  • Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar
  • Nytt inlägg om demilitarisering på fredsbloggen
  • Lagförslag om vålds-användning oroar forskare
  • Avslutningsseminarium för jämställdhetsprojektet KID hölls i Vilnius

CONTENT:

  • The Kastelholm talks 2017 on boundaries and boundlessness
  • New report on autonomy in Iraqi Kurdistan and Zanzibar
  • New entry on demilitarisation at the Pece Blog
  • Finnish views on use of force concerns researcher
  • Closing seminar for KID project held in Lithuania

 

Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar
torsdag, 15 december 2016

Rapport 2 2016 kopiaI rapport 2-2016 från Ålands fredsinstitut, ”Managing diversity through territorial autonomy: Experiences from Iraqi Kurdistan and Zanzibar with Åland Example as a point of reference”, beskriver skribenterna Jaakko Virkkunen och Lotta Valtonen självstyrelesesystemen i Irakiska Kurdistan respektive i Zanzibar i Tanzania, med Ålands självstyrelse som referenspunkt. De två fallen behandlas i var sitt fristående kapitel.

Rapporten kan laddas ner här. Mer information finns i ett informationsblad i pdf, här.    

Läs mer...
Projektet KID avslutades i Vilnius
fredag, 25 november 2016

deltagare Utanfor Nendre webbDen 17-18 november hölls avslutningskonferensen för projektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis” i Vilnius, Litauen. Projektet har drivits av Ålands Fredsinstitut. Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland har finansierat projektet som pågått under 2015-2016 och avslutas till årsskiftet. Tre daghem drivna av icke-statliga organisationer har arbetat med jämställdhet under projektets gång. Förutom Waldorf på Åland har också Nendre i Vilnius, Litauen och ”Star of Hope” i Kaliningrad, Ryssland deltagit i projektet.

Läs mer...
Lunchseminarium 30.11: Krisernas Turkiet och krigens Syrien/Irak
onsdag, 09 november 2016

Michael SahlinAmbassadör Michael Sahlin är doktor i statsvetenskap och har haft många uppdrag inom det svenska utrikesdepartementet, bland annat som ambassadör i Turkiet/Azerbajdzjan, i före detta Jugoslavien/Makedonien och i Norge, samt som särskilt sändebud för Sudan/Sydsudan. Han har också varit statssekreterare och arbetat inom försvarsdepartementet. Michael Sahlin har dessutom varit generalsekreteraren för Folke Bernadotteakademien, konflikt- och krishanteringsmyndigheten med särskild inriktning på fredsinsatser.

Hör honom berätta om hur ett Turkiet i djup kris, senast efter sommarens kuppförsök och efterföljande utrensningsvåg, kämpar med att värna och främja sina regionala säkerhetsintressen i förhållande till krigen i Syrien och Irak.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme. Under den tiden kan man komma och gå som man vill.

FacebookTwitterLinkedin