Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Lunchseminarium 5.3.2020: Regional separatism och europeisk integration - Katalonien, Skottland och EU
tisdag, 18 februari 2020

NiklasBremberg5

Torsdagen den 5.3.2020 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Regional separatism och europeisk integration - Katalonien, Skottland och EU

Föreläsare: Niklas Bremberg

Läs mer...
Forskningspraktikant våren 2020: Mari Ek
tisdag, 11 februari 2020

Mari1Mari Ek är forskningspraktikant vid Ålands fredsinstitut från februari till april 2020. I sina studier vid masterprogrammet i fred, medling och konfliktforskning vid Tammerfors Universitet har hon fokuserat på mänskliga rättigheter, migration, humanitär hjälp och könsbaserat våld. Under sin praktik vid fredsinstitutet kommer Mari att hjälpa till med t.ex. forskningsprojekt, publikationsdatabaser och organisatoriska uppgifter relaterade till Kastelholmssamtalen.

 

 

Nyhetsbrev / Newsletter 1/2020
tisdag, 04 februari 2020

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 1/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1/2020

Contents

 • Margot Wallström, KG Hammar and Marja Lehto among the speakers at the Kastelholm talks
 • Lunch seminar on the pre-requisites for growth on 12th February
 • New employees at the Peace Institute
 • Research meeting for the upcoming book on democracy

Innehåll

 • Margot Wallström, KG Hammar och Marja Lehto talar under Kastelholmssamtalen 2020
 • Lunchseminarium om tillväxtens nya villkor 12 februari
 • Nyanställda vid fredsinstitutet
 • Forskarmöte inför kommande antologi om demokrati

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

 

Lunchseminarium 12.2: Jouko Kinnunen om tillväxtens nya villkor
fredag, 31 januari 2020

Kinnunen_lunchseminarium.jpeg

Lunchseminarium onsdagen den 12.2.2020 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Tillväxtens nya villkor. Hur påverkas Åland av megatrenderna?

Talare: Jouko Kinnunen, ÅSUB

Läs mer...
Margot Wallström, KG Hammar och Marja Lehto talar under Kastelholmssamtalen 2020
torsdag, 30 januari 2020

Ålands demilitariseringsdag, måndagen den 30 mars 2020, arrangerar Ålands fredsinstitut för sjätte gången Kastelholmssamtal om fred” i Kastelholm på Åland. Kastelholmssamtalen är återkommande samtal med fredstema, som hålls under beskydd av president Tarja Halonen. Temat för 2020 års Kastelholmssamtal är Krig, fred och miljö.

Samtalen inleds med en paneldiskussion på Kastelholms slott med en panel bestående av Margot Wallström, tidigare svensk utrikesminister och EU-kommissionär; KG Hammar, teolog, präst och svensk ärkebiskop samt Marja Lehto, docent i folkrätt, ambassadör och ledande sakkunnig vid Finlands utrikesministerium. Moderator för samtalet är fredsinstitutets direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Kastelholmstalare_2020_slottet_bilder_med_namn_kopia_2.jpg

Efter slottssamtalet ordnas ett rundabordssamtal i närliggande restaurang Smakbyn. Tre kommentatorer reflekterar över årets tema, varefter det blir öppen diskussion med panelen från slottet och publiken. Årets kommentatorer är Pella Thiel, ekolog, systemisk aktivist och kulturell förändringsagent; Mikael Sjövall, journalist och kommunikatör samt karriärdiplomat vid utrikesministeriet och Emma Hakala, doktor i politisk historia vid Helsingfors universitet. Moderator ärPetra Granholm, forskningskoordinator vid Ålands fredsinstitut.

Kastelholmstalare_2020_rundabordet_bilder_med_namn_kopia.jpg

Årets tema, Krig, fred och miljö, är angeläget att diskutera då vår tid präglas av påtagliga klimatförändringar, sviktande biologisk mångfald och miljöångest. Samtidigt ökar de globala spänningarna och den militära upprustningen. Kastelholmssamtalet ger tillfälle att diskutera och uppmärksamma kopplingarna mellan fredsfrågor och miljöfrågor. Vilka är krigets miljöeffekter? Är vi i samklang med naturen eller befinner vi oss i krig med den? Vad innebär det för miljöarbetet att begreppet säkerhet under de senaste decennierna har utvidgats och numera omfattar även miljöaspekter? Är de regler som finns inom den humanitära rätten tillräckliga för att tackla de väpnade konflikternas miljökonsekvenser? Och vilken roll har miljöarbete som fredsfaktor?

Läs mer...
Nyhetsbrev /Newsletter 4/2019
torsdag, 19 december 2019

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 4/2019

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 4/2019

Contents

 • The many-faceted character of autonomy explored in new issue of The Journal of Autonomy and Security Studies
 • The Kastelholm talks 2020: War, peace and the environment
 • Save the dates: Lunch seminars on 12 February and 5 March
 • New research project: What has the EU implied for Åland? 

Innehåll

 • Kastelholmssamtalen 2020 har temat krig, fred och miljö
 • Nya numret av JASS belyser mångskiftande självstyrelse
 • Notera datumen: lunchseminarier 12 februari och 5 mars
 • Nytt forskningsprojekt: Vad har EU betytt för Åland?

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

Kastelholmssamtalen 2020 har temat krig, fred och miljö
torsdag, 19 december 2019

Den 30 mars 2020 (måndag) arrangerar Ålands fredsinstitut Kastelholmssamtal om fred i Kastelholm på Åland. Kastelholmssamtalen är återkommande samtal med fredstema som hålls under beskydd av president Tarja Halonen, i anslutning till Ålands demilitariseringsdag den 30 mars. Kastelholmssamtalen 2020 har temat Krig, fred och miljö.

Vår tid präglas av fenomen som kraftiga klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, och klimatångest. Samtidigt ökar de globala spänningarna och den militära upprustningen. Det är härmed nödvändigt att diskutera och uppmärksamma kopplingarna mellan fredsfrågor och miljöfrågor. Är vi i samklang med naturen eller befinner vi oss i krig med den? Under flera decennier har begreppet säkerhet vidgats och omfattar numera även miljöaspekter. Vilken roll spelar en sådan vidgning av säkerhetsbegreppet och vilken betydelse har den i fråga om våra svar och åtgärder i miljöfrågor? Vilken roll har miljöarbete som fredsfaktor?

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal i slottssalen på Kastelholms slott. Samtalet vill främja dialog, snarare än debatt. Därefter ordnas ett mer informellt och öppet rundabordssamtal, förlagt till närliggande restaurang Smakbyn.

Talarna presenteras och inbjudningar skickas ut under januari och februari. I mars släpps ett antal öppna platser. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev och på sociala medier.

Kastelholm1

Nytt nummer av e-tidskriften JASS
torsdag, 12 december 2019

Nu har det senaste numret av Ålands fredsinstituts e-tidskrift ”Journal of Autonomy and Security Studies” (JASS) publicerats. Tidskriften är kollegialt granskad och finns tillgänglig online utan kostnad. Tidskriftens övergripande tema är fred och säkerhet, teman som betraktas utifrån perspektiven självstyrelse, demilitarisering och minoritetsskydd.

Detta nummer innehåller följande material, på engelska:

Exploring the Role of Regional Parties in the Nordic Autonomies: Why Entrenched Self-Government Matters - Maria Ackrén and Jan Sundberg

Publication and Collaboration Patterns in Autonomy Research – A Bibliometric Analysis - Felix Schulte

Consensus Impossible? South Tyrol’s Autonomy Convention and the issue of Self-determination - Marc Röggla

Oil on Water: Some Personal Musings on Hong Kong’s Summer of Protests - Jennifer Eagleton

Tidskriften kan läsas online på www.jass.ax. Där kan du också registrera dig som prenumerant och få kommande nummer av JASS per e-post.

jass förstasida

Lunchseminarium: Lider EU av ett demokratiskt underskott?
söndag, 10 november 2019

Lunchseminarium Allan Rosas

Lunchseminarium: Lider EU av ett demokratiskt underskott?

Talare: Allan Rosas

Tisdagen den 12.11.2019 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Diskussionen om EU:s så kallade demokratiska underskott har varit långvarig och fört med sig olika typer av förändringar inom unionen. Hur ska denna diskussion och kritik förstås? Vilka konsekvenser har den haft för det europeiska samarbetet?

Allan Rosas, med sin långa erfarenhet av rättsliga frågor i Finland och EU, diskuterar kritiken om det demokratiska underskottet och EU:s beslut och förmåga att möta den.

Allan Rosas är avgående domare vid EU-domstolen (2002-2019) och var innan dess rådgivare och vice generaldirektör vid EU-kommissionens rättstjänst (1995-2001). Före dessa europeiska uppdrag var han innehavare av den Armfeltska professuren i statsrätt och folkrätt med mera. Europeiska kommissionen har nyligen utnämnt Allan Rosas till en av tre ledamöter i den kommitté som ger EU-kommissionen råd i etiska frågor.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11:30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Kontakt: Susann Simolin, informationsansvarig

Telefon: 018-15570, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Åland som inspiration för cyberdemilitarisering?
måndag, 28 oktober 2019

På FN-dagen, den 24 oktober 2019 höll fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och direktör för Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium i Mariehamn med rubriken "Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering?"

Då lyfte hon bland annat fram att Ålands demilitarisering och neutralisering kan fungera som ett fredsfrämjande exempel också virtuellt.

"Internet och kommunikationsteknologin är för de flesta av oss en sfär för kontakt, kunskap, handel och yttrandefrihet. De är, tyvärr, också ett fält där supermakterna nu konfronteras och där det pågår en militarisering. Civila och militära verktyg, aktörer och mål sammanblandas ofta i den processen. Vi har nu behov av nya normer som reglerar cybersfären, främjar tillit och förtroendeskapande och som säkrar att civila mål hålls utanför konfrontationerna. FN-stadgans regler gäller även virtuellt men, jag menar att en cyberdemilitarisering och cyberneutralisering kan föras fram som en god möjlighet för att freda civila cyberrum."

Presentationen kan laddas ner i pdf här.

FacebookTwitterLinkedin