Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Lunchseminarium 4.12.2017 med Tarja Cronberg: FN, Norden och kampen mot kärnvapnen
fredag, 17 november 2017

Observera datumet. Föreläsningen är framflyttad till 4 december.

Lunchseminarium Cronberg FB kopia

Lunchseminarium 4.12.2017: FN, Norden och kampen mot kärnvapnen
Föreläsare: Tarja Cronberg
Måndagen den 4.12.2017, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Läs mer...
Sin Ngor Shek praktikant vid fredsinstitutet
onsdag, 08 november 2017

SigfridSin Ngor Shek har praktiserar på fredsinstitutet sedan oktober och kommer att jobba med oss till mitten av november. Han arbetar främst med forskning om historiska och moderna kinesiska självstyrelseformer och Hong Kong som en självstyrande del av Kina.

Ngor Shek studerar internationell rätt vid Helsingfors Universitetet, och skriver för tillfället sin magisteruppsats om nationellt självbestämmande som en ifrågasatt men ändå viktig princip inom internationell rätt. Han kommer från Hongkong och har tagit kandidatexamen i juridik från Kinesiska universitetet i Hongkong. Hans forskningsintressen är nationellt självbestämmande, självstyrelse, traktaträtt, rätten om internationell kommersiell godstransport och artificiell intelligens. Han talar kinesiska (kantonesiska och mandarin), engelska, lite svenska och finska.

 

Ålands fredsinstitut fyller 25 - firade med symposium 24.10
fredag, 13 oktober 2017

Ålands fredsinstitut grundades 1992 och firar därmed 25-årsjubileum i år. Det firades med ett symposium på Alandica i Mariehamn den 24 oktober, på FN-dagen, och dagen före fredsinstitutets "riktiga" födelsedag, som är den 25.10. Samtidigt uppmärksammades tidigare ordförande Barbro Sundback för sina insatser under institutets första 25 år.

Talare var Jan Sundberg, professor i statslära vid Helsingfors universitet, Christian Pleijel, programdirektör vid KTH i Stockholm, generalsekreterare för European Small Islands Federation och expert på ö-samhällen, Hedda B. Langemyr, verksamhetsledare för Norges fredsråd och Barbro Sundback, fredsinstitutets tidigare ordförande .

Vid sitt jubileum ville institutet titta framåt snarare än bakåt, och valde temat "Åland - ett framtidsperspektiv". Symposiet belyste Åland idag och i framtiden ur ett globalt, lokalt, identitetsmässigt och säkerhetspolitiskt perspektiv.

Symposiet inleddes med en videohälsning från Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

IMG 8867 kopia

 

Läs mer...
Det kollektiva självförsvarets pussel: ny artikel av Sia Spiliopoulou Åkermark
fredag, 13 oktober 2017

SiaArtikeln, ”Det kollektiva självförsvarets pussel”, publicerades i Journal of Conflict and Security Law, Volume 22, Issue 2, 1 July 2017 och kan laddas ner utan kostnad här. Artikeln redogör för centrala FN, EU och Nato-regler och hur de kopplas till Ålands demilitarisering och neutralisering. Frågan som följer blir: hur kan Finland behålla en rimligt stor politisk och juridisk frihet i definitionen av vad som är väpnat angrepp och hur hot ska hanteras? Hur kan Åland behålla en meningsfull självstyrelse och en demilitariserad och neutraliserad ställning i ett läge där de militära verktygen utvecklas mer än de civila svaren på samhällsproblem och potentiella hot?

Läs mer...
Ålands fredsinstituts direktör om Nobels fredspris 2017
fredag, 06 oktober 2017

Nobels fredspris 2017 tilldelas anti-kärnvapenkampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). ICAN är en global paraplyorganisation som samlar 450 organisationer från civilsamhället i över hundra länder. ICAN får priset för sitt arbete med att lyfta fram de katastrofala humanitära konsekvenserna av användningen kärnvapen, och för sina insatser för att åstadkomma ett folkrättsligt bindande förbud mot dessa vapen.

Fredsinstitutet gratulerar ICAN, och dess medlemsorganisationer, i synnerhet Finlands fredsförbund, en paraplyorganisation där fredsinstitutet är medlem. Den 20 november har fredsinstitutet glädjen att välkomna Fredsförbundets ordförande, tillika ICAN-nätverkets representant i Finland, Tarja Cronberg till Åland, då hon ska tala just om kärnvapen på ett lunchseminarium i fredsinstitutets regi.

Kjell Ã…ke NordquistKommentar från fredsinstitutets direktör Kjell-Åke Nordquist:

Årets fredspris berör den högaktuella frågan om kärnvapen, ett klassiskt område för fredsarbete, där många parter kan enas åtminstone om principen, att kärnvapen är förödande för mänskligheten och bör förbjudas. Fredspriset har vid flera tidigare tillfällen delats ut till personer eller organisationer som arbetat för liknande syften, till exempel 1995 då Joseph Rotblat och Pugwashrörelsen fick priset för arbete för nedrustning av kärnvapen, 1985 då den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen fick priset för information kring katastrofala följder av kärnvapen eller 1982 då priset gick till Alva Myrdal och Alfonso García Robles för nedrustningsarbete genom FN:s försorg. Ur ett sådant perspektiv är årets pris okontroversiellt. Samtidigt är det högaktuellt i en tid då Iranavtalet ifrågasätts och Nordkoreas provsprängningar orsakar oro, samtidigt som FN fått till stånd ett avtal om kärnvapenförbud. ICAN:s mångåriga arbete för ett avskaffande av kärnvapen kröntes verkigen framgångsrikt i och med FN-avtalet om kärnvapenförbud, som blir bindande så snart 50 stater har skrivit under avtalet och som innebär ett stort steg framåt i kampen mot kärnvapen.

Årets pris kombinerar teman från de tidigare nämnda priserna, då det berör både de humanitära effekterna av kärnvapenanvändning och vikten av nedrustning. ICANs insatser håller god fredsprisklass och ligger nära de intentioner som Alfred Nobel uttryckte i sitt testamente om fredsprisets innebörd. Det är glädjande att årets pris går just till civilsamhällets insatser för nedrustning.

Kommande lunchseminarier: Katja Creutz om Nordkorea och Tarja Cronberg om kärnvapen
torsdag, 05 oktober 2017

Katja och TarjaFredsinstitutets populära lunchseminarier ordnas även under hösten 2017 i hotell Arkipelags restaurang.
Först ut i höst är Katja Creutz, doktor i juridik och äldre forskare i global säkerhet vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors. Den 30 oktober kommer hon att tala om "Nordkorea bakom rubrikerna", med fokus på mänskliga rättigheter och säkerhetspolitik.
Den 20 november kommer Tarja Cronberg att tala om aktuella kärnvapenfrågor, i synnerhet hur de nordiska länderna förhåller sig till FN-avtalet om kärnvapenförbud. Tarja Cronberg är teknologie och ekonomie doktor och har tidigare varit bland annat minister i Finlands regering, riksdagsledamot och  Europaparlamentariker. Hon är också ordförande för Finlands fredsförbund och Finlands representant i ICAN-nätverket, vinnare av Nobels fredspris 2017.
Precis som tidigare hålls lunchseminarierna mellan klockan 11.30 och 12.30, och börjar med att den inbjudna föredragshållaren talar i cirka 30 minuter, varefter publiken är välkommen att kommentera och ställa frågor.

Nyhetsbrev / Newsletter 3/2017
tisdag, 03 oktober 2017

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 3/2017

Nyhetsbrev / Newsletter 3/2017 as pdf

INNEHÅLL:

  • Fredsinstitutet fyller 25 - firar med symposium 24.10
  • Kommande lunchseminarier: Katja Creutz om Nordkorea och Tarja Cronberg om kärnvapen
  • Praktikansökningar för våren 2018 tas emot
  • Artiklar om demilitarisering, identitet och självstyrelse

CONTENT:

  • Institute's 25-years jubilee to be celebrated with symposium
  • Upcoming lunch seminars: Katja Creutz on North Korea and Tarja Cronberg on nuclear weapons
  • Call for applications for spring 2018 internships
  • Recent articles on demilitarisation, identity and self-government
Mirna Aho ny högskolepraktikant vid fredsinstitutet
måndag, 04 september 2017

KuvaMirnaAhoMirna Aho kommer att vara högskolepraktikant vid institutet från september till december. Hon ska jobba främst med information, kommunikation och seminariearrangemang.

Mirna pluggar talkommunikation vid Jyväskylä universitet och skriver för tillfället sin magisteruppsats om kommunikation i medlingssituationer. Hon ska bli färdig med sina studier i början av 2018. Tidigare har hon bland annat jobbat i Sverige och är därför glad att kunna får prata svenska med sina arbetskollegor under hösten.

Anmälan till höstens e-kurs om territoriella autonomier senast 4 september
tisdag, 29 augusti 2017

Course ALEX head

Anmälan till fredsinstitutets e-kurs "Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management. Lessons from the Åland Example" har nu öppnat och anmälningar tas emot fram till 4 september 2017. Kursen ges online, i samarbete med Öppna högskolan på Åland, mellan den 18.9 och 11.12. Kursen ges på engelska. Lärare är docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Kursen är tvärvetenskaplig och diskuterar självstyrelse i ett brett perspektiv, i relation till bland annat självbestämmande, flernivåstyre och minoritetsrättigheter. Den berör Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering samt de kulturella och språkliga garantierna för språk och kultur. Betydelsen av territoriell autonomi som ett möjligt verktyg för konfliktlösning, tex. som en möjlig lösning på etnopolitiska konflikter, diskuteras också.

Mer information (på engelska) hittar du här.

Forskarworkshop om demokrati, mänskliga rättigheter och fred hölls i Jyväskylä
tisdag, 29 augusti 2017

Den 23-24 augusti deltog två forskare från projektet Demilitarisering i en allt med militariserad värld, vid Ålands fredsinstitut, i workshopen ”Democracy, Human Rights and Peace: Contested and Reclaimed” vid universitetet i Jyväskylä. Mötet ordnades i ett samarbete mellan tre forskningsgrupper: Civic Constellation II: Debating Democracy and Rights som leds av Professor José Maria Rosales, Universitetet i Malaga, Spanien; Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity (TRACE), Jyväskylä universitet, och forskningsprojektet Demilitarisering i en allt med militariserad värld, Ålands fredsinstitut.

Forskaren Saila Heinikoski presenterade sitt papper med titeln Non-Alignment and Demilitarisation – What Do These Concepts Mean in Today’s World? Sia Spiliopoulou Åkermark presenterade sin forskning under rubriken Security, Identity, Self-Government – Reflections on Similarities and Differences Between Greenland and the Åland Islands.

Konferensprogrammet finns här.

FacebookTwitterLinkedin