Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Välkommen på tillitsseminarium den 12 november
onsdag, 17 oktober 2018

Tillit på Åland

Ålands fredsinstitut har bidragit till Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB):s arbete med en åländsk tillitsstudie, som lanseras med ett seminarium den 12.11 på Alandica.

Resultaten för den första tillitsstudien på Åland presenteras och några av de mest framstående forskarna och experterna inom tillitsområdet i Sverige, Lars Trädgårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap samt Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande för den svenska Tillitsdelegationen, ger oss värdefulla insikter om tillitens roll i samhället och om hur vi kan stärka och dra nytta av tillit som en resurs för Åland. Maria Bäck, pol.dr och forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi bidrar med sin sakkunskap om tillit och socialt kapital.

Se hela programmet här.

Anmäl dig till seminariet här.

Sammanfattning och bildspel från symposiet 'Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands'
onsdag, 10 oktober 2018

Omkring 50 personer deltog i symposiet "Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands" samt seminariet "Demilitarisering och tillit - fallen Åland och Svalbard" som hölls i Mariehamn 4-5 oktober 2018.

10 04 oktober 2018 054 62

Klicka på 'Läs mer' för at se ett bildspel och en kort sammanfattning på engelska. Sammanfattningen är skriven av Hasan Akintug, forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut.

Läs mer...
Fredsinstitutets direktör om Nobels fredspris 2018
fredag, 05 oktober 2018

Sia talarNobels fredspris för 2018 tilldelas Denis Mukwege och Nadia Murad för deras kamp mot sexualiserat våld som vapen i krig och väpnade konflikter.
Läkaren Denis Mukwege har gjort stora insatser för att hjälpa offer för sexualiserat våld i den demokratiska republiken Kongo. Nadia Murad, som tillhör Yazidier-minoriteten i norra Irak, blev själv offer för krigsförbrytelser, då hon tillfångatogs av IS. Efter att hon lyckades fly har hon öppet berättat om övergreppen hon utsattes för i fångenskap.

Kommentar från fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark:

"Årets fredspris tar ställning mot brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt, och även mot sexualiserat våld som vapen i väpnade konflikter. Det belyser också att minoriteter ofta är extra utsatta i konfliktsituationer."

Seminarium 5.10.2018: Demilitarisering och tillit – fallen Åland och Svalbard
torsdag, 04 oktober 2018

Seminarium 5.10.2018: Demilitarisering och tillit – fallen Åland och Svalbard
Plats: Auditoriet, Alandica
Tid: Fredag 5 oktober, kl. 13.30-15.00

Talare:
Geir Ulfstein, Professor i folkrätt, Universitetet i Oslo
Tuomas Forsberg, Professor i internationella relationer och direktör vid kollegiet för högre forskning i Helsingfors
Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, direktör på Ålands fredsinstitut

Moderator: Professor Kjell-Åke Nordquist.

Åland och Svalbard är båda demilitariserade områden. Till synes är fallen liknande, men det finns också betydande skillnader. Gemensamt är att dessa lösningar uppkom vid samma historiska tidpunkt, efter första världskrigets slut och i samband med bildandet av Nationernas förbund. Främjandet av fredliga relationer och internationell tillit var viktiga mål för den epoken, och även idag spelar regimerna en roll för det kollektiva säkerhetssystemet.

svalbard 3394875 340

 På seminariet presenteras nya forskningsresultat från ett treårigt forskningsprojekt om demilitarisering och neutralisering, som letts av Ålands fredsinstituts direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark. Resultaten har samlats i boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands”, som utgivits på Routledge förlag. Forskningsprojektets huvudsakliga frågor har varit följande: Vad betyder den ökande sammanblandningen av civila och militära mål och verktyg för Ålands demilitarisering och militarisering? Hur påverkas Åland av nya former av militärt – civilt samarbete i vårt närområde och i Europa? Vilken betydelse har utvecklingen av nya teknologier för Ålands demilitarisering och neutralisering?

Seminariet, som hålls på svenska, är öppet för alla och ingen anmälan krävs. Det föregås av ett längre, engelskspråkigt vetenskapligt symposium, där forskningsresultaten presenteras för och diskuteras med inbjudna akademiker, experter och diplomater. För att delta i det vetenskapliga symposiet behövs personlig inbjudan och bindande anmälan. Vid intresse vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kontakt:
För frågor om forskningen, seminariet och symposiet, vänligen kontakta Sia Spiliopoulou Åkermark, telefon +358 (0)18 21960, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För praktiska frågor, vänligen kontakta Heidi Öst, telefon +358 (0)18 23238, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrätt och universalitet diskuterades på folkrättskonferens
torsdag, 04 oktober 2018

Den europeiska folkrättsföreningen, European Society of International Law (ESIL), höll sitt 14e årsmöte den 13-15 september i Manchester (Storbritannien) och vid universitets folkrättscenter (MILC). Årets tema var folkrätten och universalitet. Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör vid Ålands fredsinstitut, deltog i diskussionerna. Bland böckerna som marknadsfördes av Routledge förlag vid konferensen var boken “Demilitarisation and International Law in Context. The Åland Islands” (2018) som har författats av Spiliopoulou Åkermark, Pirjo Kleemola-Juntunen och Saila Heinikoski. Mer än 450 folkrättsjurister och rättsfilosofer, diskuterade teman såsom universalitet i internationella regimer och internationella organisationer, Europa och universalitet, universalitet och djurens ställning, universalitet och regionalism, universalitet och partikularitet. På ett kortfattat sätt kan universalitet beskrivas som ett antagande, krav eller förväntan om folkrättens globala eller generella relevans och giltighet. I en diskussion med professorerna Christine Chinkin och Hilary Charlesworth konstaterades att feministiska rörelser ofta har satt fredsfrågorna och krigets begränsning som sina främsta prioriteringar. De feministiska rösterna har dock inte anpassat ännu sina fredsstrategier till de nya globala förutsättningarna. Nästa års ESIL konferens kommer hållas i Aten och handla om begreppet ’suveränitet’ inom folkrätten.

Programmet och annan information från årets ESIL-konferens finns här.

The 14th Annual Conference of the European Society of International Law ESIL

International lawyers in Manchester. Source: Alexandra Xanthaki, Professor of Law at Brunel University London

Lauren Stevens är fredsinstitutets nya praktikant
onsdag, 03 oktober 2018

Lauren StevensLauren Stevens praktiserar på Ålands fredsinstitut från slutet av september till slutet av november 2018. Hon är ursprungligen från Storbritannien och studerar för närvarande mastersprogrammet för fred, medling och konfliktforskning vid Tammerfors universitet. Hennes magistersuppsats ska handla om vilka konsekvenser det brittiska utträdet ur EU (Brexit) kan få för fredsprocessen i Nordirland. Lauren har en kandidatexamen i internationella utvecklingsstudier och spanska från University of Chester i Storbritannien. Ett år av sina kandidatstudier tillbringade hon utomlands som utbytesstudent inom EU:s Erasmus-program. Hon arbetade då som engelskspråkig assistent i ett gymnasium i Melilla, en självstyrd stad på Afrikas nordkust, som tillhör Spanien och gränsar till Marocko. Laurens modersmål är engelska. Hon har studerat spanska och finska, och under sin tid på Åland deltar hon i en kurs i svenska för nybörjare.

Nyhetsbrev / Newsletter 4/2018
onsdag, 03 oktober 2018

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 4/2018

 Ladda ner Nyhetsbrev / Download Newsletter as pdf

CONTENTS:

 • Symposium: ‘Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands’
 • Op-ed advocates long-term focus on research on Åland
 • E-course on territorial autonomy starting
 • New staff and interns
 • Besök från Tjeckien, Slovakien och Indien
 • Med mera

INNEHÅLL:

 • Seminarium om demilitarisering, tillit, Åland och Svalbard
 • Långsiktig satsning på forskning förespråkas i debattartikel
 • E-kurs om territoriellt självstyre startar i oktober
 • Nytt forskningsprogram
 • Ny medarbetare och nya praktikanter
 • Visits frpm Czech republic, Slovakia and India
 • And more
Mirjam Lukola vikarierar som organisationssekreterare
onsdag, 03 oktober 2018

Mirjam LukolaMirjam Lukola vikarierar som organisationssekreterare från augusti 2018 till augusti 2019, under tiden som Justina Donielaite är vårdledig. Mirjam fungerar som styrelsens sekreterare och ansvarar för intern planering och uppföljning av fredsinstitutets verksamhet samt koordinering av projektansökningar och redovisningar.  Mirjam har studerat naturvetenskaper vid Åbo Akademi samt organisationsutveckling vid Umeå Universitet. Hon talar svenska, finska och engelska.

Långsiktig satsning på forskning på Åland förespråkas i debattartikel
tisdag, 02 oktober 2018

Fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, har tillsammans med Jonas Waller, rektor för Högskolan på Åland, Hanna Hagmark, direktör för Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum samt Katarina Fellman, direktör för ÅSUB, skrivit en debattartikel som lyfter fram vikten av en hållbar kunskapsutveckling på Åland.

"För att kunna säkra hållbarheten i det åländska samhället krävs utveckling av befintlig kunskap och framtagning av ny sådan inom många olika områden", skriver undertecknarna, som vidare skriver att "En självstyrelse måste kunna erbjuda en inspirerande miljö och stimulerande arbeten inom många branscher för att locka unga människor att flytta tillbaka till Åland efter studier eller att vilja komma till Åland för att studera, arbeta, bo och på olika sätt bidra till samhällets utveckling. Genom en medveten och långsiktig satsning på att utveckla strukturerna kring forskning och projektutveckling skulle Ålands attraktionskraft stärkas." Skribenterna anser att det behövs en forskningspolitisk plattform på Åland, och erbjuder sig att under våren 2019 ordna ett tillfälle för diskussion om forskningsstrategier på Åland. 

Efter en jämförelse med vilka resurser som satsas på forskning i vårt närområde drar skribenterna slutsatsen att tio miljoner kunde vara en rimlig summa att investera i forskning på Åland, som en start på en långsiktig satsning.

Debatt bild oktober

Debattartikeln publicerades 2.10.2018 i Ålandstidningen (faximil ovan). I samma nummer finns också en artikel där Sia Spiliopoulou Åkermark, som var den som tog initiativ till debattartikeln, intervjuas.

För att se hela debattartikeln, klicka på läs mer:

Läs mer...
Hasan Akintug är fredsinstitutets nya praktikant
tisdag, 28 augusti 2018

HasanHasan Akintug är fredsinstitutets forskningspraktikant för hösten 2018. Ursprungligen kommer Hasan från norra Cypern, men har också vuxit upp i Kanada. För närvarande studerar Hasan till en master i European and Nordic studies vid Helsingfors universitet. Han har en kandidatexamen i statskunskap och offentlig förvaltning från Hacettepe universitetet i Ankara, Turkiet. Då han gjorde ett utbytesår (2015-16) vid Åbo Akademi och väcktes intresset för svenska språket i Finland och mångkulturalism i allmänhet. Han har erfarenhet från praktik vid forskningsinstitut i Cypern såsom The Association of Historical Dialogue and Research och IKME Sociopolitical Studies institute. Hasans modersmål är turkiska och engelska och har studerat svenska och finska på grundnivå. Han hoppas på att förbättra sina svenskakunskaper under tiden som praktikant vid fredsinstitutet.

FacebookTwitterLinkedin