Krig och fred – seminarium på demilitariseringsdagen.

KRIG OCH FRED är temat på årets demilitariseringsdag, tisdag 30/3.Dessutom utkommer en NY UPPLAGA av CHRISTER AHLSTRÖMS bok ”Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa”. Se bifogat program!Slaget vid Bomarsund är utgångspunkten på förmiddagen då landskapsstyrelsens museibyrå står för programmet. Krig som historiens hörnstenar och som kulturarv är frågor som tas upp i föredragen och i […]