Upprop för antivåldsmanifestet. FN:s dag för de mänskliga rättigheterna.

10.12.2004 FN:s dag för de mänskliga rättigheterna Upprop Vi uppmanar alla män att delta i arbetet mot våld. Säga ifrån när hot om våld uttrycks. Ingripa mot övergrepp – våldet är ett av samhällets största problem. Fysisk och psykisk misshandel är förnedrande och förtryckande. Det gäller oavsett om det är kvinnor eller män, vuxna eller […]