Fredsinstitutet deltar i 49:e session av FN:s Kvinnokommission 28.2-11.3.2005 i New York.

Fredsinstitutet deltar i 49:e session av FN:s Kvinnokommission 28.2 – 11.3.2005 Ålands fredsinstitut kallar medierna till presskonferens den 22 februari kl 10.00 vid Fredsinstitutet, Ålandsvägen 48. Barbro Sundback och Mia Hanström åker som representanter för Ålands fredsinstitut till den 49:e session av FN:s kvinnokommission i New York den 28 februari – 11 mars. Ålands fredsinstitut […]