Besök hos Presidenten.

Samtalsmöte hos presidenten På torsdagen den 10 mars 2005 gjorde en grupp politiker från Åland ett besök hos president Tarja Halonen. Besöket var av informell karaktär och varade 10 minuter längre än den överenskomna halv-timme som tycks vara regel i dessa sammanhang. I den åländska gruppen ingick Barbro Sundback, Camilla Gunell, Carina Aaltonen och Mia […]

Nyhetsbrev 10.3.2005. Rapport från FNs kvinnokommissions session i New York.

10.03.2005 Fredsnyheter Nyhetsbrev nr 5/2005 Barbro Sundback och Mia Hanström deltog den 26 februari – 5 mars i den 49:de sessionen av FN:s Kvinnokommission i New York. Kofi Annan lyfte i sitt öppningsanförande upp bl.a. frågor om flickors och kvinnors rättigheter till utbildning, att äga land och ärva, om jämställdhet, flickors och kvinnors hälsa, dagligt […]