Rapport från FN:s Kvinnokommission, New York 26.2-11.3.2005.

Mia Barbro Mini

FN:s 49:de sessionen av "the Commission on the Status of Women", New York, 26.2.-5.3. Mia Hanström och Barbro Sundback Kvinnors rättigheter är fortfarande ingen självklarhet i världen även om man idag t ex i FN talar om humankind istället för mankind.Våldet mot kvinnor är ett globalt problem i krig och i fredstid. Sessionen innehåller huvudsakligen […]