Litauisk-svensk ABC-bok presenteras.

LITAUISK-SVENSK ABC-BOK PUBLICERAS Bild- och formskolan och Ålands fredsinstitut inbjuder till pressinformation tisdgen den 22 mars 2005 kl. 16.00 i Bild- och formskolans lokaler på Klintvägen i Mariehamn (f.d. Klintvaruboden). Elever vid Bild- och formskolan har tillsammans med barnen på centret för kvinnor och barn, Nendre, i Vilnius, Litauen gjort en litauisk-svensk ABC-bok. Boken och […]