Skolprojektet ”Fredsfostran” – insändare.

Svar till ”Skrota Fredsfostran” av Lasse Karlsson.   Skolprojektet ”Fredsfostran” För att rätta till några missförstånd i Lasse Karlssons insändare vill vi berätta lite mer om skolprojektet Fredsfostran. Ålands fredsinstitut och Ålands fredsförening – Emmaus har i samarbete med Skolbyrån och Läromedelscentralen vid Ålands landskapsregering och grundskolorna på Åland startat projektet "Fredsfostran". I startskedet kommer […]