Nyhetsbrev 19.4.2006. Ungdomsutbyten 2006.

Nyhetsbrev 19.04.2006 Fredsnyheter nr 13 Ungdomsutbyten sommaren 2006 Ålands fredsinstitut kommer att delta i ett stort internationellt ungdomsutbyte i Bosnien-Herzegovina den 1-10 juli 2006. Den 15-23 juli 2006 anordnar vi själva ett internationellt ungdomsläger vid Lemböte lägergård. Ungdomsutbytet i Bosnien-Herzegovina heter ”Youth cooperation in post-conflict rural areas” . Huvudansvarige är en ung bosnisk man, Nedzad […]