Nyhetsbrev. 20.6.2006. Ungdomsutbyte i Bosnien.

Fredsnyheter nr 16 Ungdomsutbyte i Bosnien Den 1- 10de juli deltar 5 åländska ungdomar från Ålands Fredsinstitut i ett internationellt ungdomsutbyte i Bosnien. 50 deltagare och 10 gruppledare kommer från Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Serbien, Makedonien, Belgien, Portugal, Storbritannien/Nordirland, Estland och Finland/Åland. Under utbytet kommer deltagarna att resa till byarna Goradze och Foca söder om Sarajevo. […]