New Steering Board of the Institute

he following persons has been elected to Steering Board Members of the Åland Islands Peace Institute for the period 2007-2008: Barbro Sundback, Speaker of the Åland Parliament Leena Lindquist, M.Sc., business woman Ulla Backlund, Project Director, Norwegian Refugee Council Kjell-Åke Nordquist, Associate Professor, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University Nils-Gustaf Eriksson, psychiatrist, expert […]

Sia Spiliopoulou Åkermark ny direktör

Sia Spiliopoulou Åkermark

Under 2007 kommer Ålands fredsinstitut att genomgå en omstrukturering med syfte att lyfta fram forskningsfrågorna och samordna dem med övrig verksamhet. Forskningen kommer att utgöra en central utgångspunkt för institutets arbete. Informations- och utbildningsverksamheterna kopplas närmare till forskningen, som fokuserar på minoriteter, autonomier och säkerhetspolitik samt anknytande EU-rättsliga, folkrättsliga och människorättsfrågor. Detta medför bl.a. en […]

New Director: Sia Spilopoulou Åkermark

The Åland Islands Peace Institute will focus more on research issues. The research will be closer connected to other activities of the Institute. In connection with this restructuring the Institute employs a new Director, Jur. Dr. Sia Spilopoulou Åkermark. Her own research focuses on international law, human rights, minorities, discrimination and multicultural education. Presently she […]