Gästforskare 2007: Rhodri C. Williams

Rhodrifri1

Rhodri C. Williams är ny gästforskare vid Ålands fredsinstitut. Han är konsult och forskare inom områdena mänskliga rättigheter och internflyktingar. Rhodri är hemma från USA, men bor på Åland sedan 2004. Han har en mastersexamen i geografi från Syracuse University och juristexamen från New York University. Han är medlem av delstaten New Yorks advokatsamfund. Rhodri […]