Lekar och workshops

Ålands fredsinstituts praktikant Paul Mullan har gjort en sammanställning av lekar och workshops som kan komma till användning vid exempelvis lägerverksamhet. Sammanställningen finns här. (På engelska)