Ålands fredsinstitut ger människorättsrekommendationer

Ålands fredsinstitut har i kraft av sin konsultativa status inom FN framfört rekommendationer till FN:s människorättsråd, som håller sin fjärde session i Genève den 12-30.3.2007. Människorättsrådet är fortfarande i en uppbyggnadsfas, vilket betyder att det finns reella möjligheter att påverka arbetsrutinerna. – Detta år kommer att vara avgörande för hur människorättsrådet kommer att formas, och […]