Uttalande om Ålands landskapsregerings språkpolitiska program.

Ålands landskapsregering har nu presenterat sitt språkpolitiska program som ska diskuteras i lagtinget den 19 mars. Programmet föreslår fyra huvudsakliga åtgärder: 1) tillsättandet av en språknämnd; 2) återkommande undersökningar av språksituationens utveckling på Åland; 3) ökat samarbete med finlandssvenska organisationer; samt 4) utökade kontakter med Sverige inom områden som handel, vård, utbildning och kultur.Ålands fredsinstituts […]