Demilitariseringsdagen den 30 mars 2007

alflagga

Den 30 mars 2007 är det 151 år sedan Åland demilitariserades efter Krimkriget. Konventionen om demilitarisering av Ålandsöarna undertecknades i Paris den 30 mars 1856. Konventionen finns att läsa på Ålands kulturstiftelses hemsida. Den 30 mars är sedan 1999 även officiell flaggdag på Åland, för att "högtidlighålla Ålands demilitarisering och neutralisering". Ålands fredsinstitut firar dagen […]