Hans Blix: Den kalla freden – dags för nedrustning

Blixweb

Hans Blix besökte Åland på inbjudan av Ålands fredsinstitut den 14-15 maj 2007. Tillsammans med sin fru Eva Kettis besökte Hans Blix Ålands fredsinstitut, lagtinget och landskapsregeringen. Dessutom gjordes en utfärd till Bomarsund och Kastelholm. Den 14 maj höll Hans Blix ett föredrag på Mariehamns stadsbibliotek under rubriken ”Den kalla freden. Dags för nedrustning”. Hans […]