Seminarium om hembygdsrätten

Seminariet HEMBYGDSRÄTT – NÄRINGSRÄTT – MEDBORGARRÄTT: HÖRNSTENAR I DEN ÅLÄNDSKA SJÄLVSTYRELSEN ordnas i Helsingfors den 14 juni 2007 kl. 13-17 i samband med Ålandsdagarna den 14-16 juni. Seminariet ordnas vid Helsingfors universitet, Unionsgatan 34, auditorium XV i universitetets huvudbyggnad. Arrangörer är Ålands langting och arrangörskommittén för Ålandsdagarna 2007, medan Ålands fredsinstitut och Centrum för Norden-studier vid Renvall-institutet står för planering och ledning av seminariet.