Rauhan saaret. Boken om Ålands demilitarisering och självstyrelse nu på finska.

RAUHAN SAARET Boken om Ålands demilitarisering och självstyrelse nu på finska Ålands fredsinstitut gav förra året ut boken Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering på svenska och engelska (Islands of Peace. Åland's autonomy, demilitarisation and neutralisation ). Eftersom det råder stor brist på bra finskspråkigt material om Åland så ger fredsinstitutet nu även ut […]